Åsikter | Gun Sjöbom

Skapa ett internationellt forum för seniorer

Pensionärer behöver ett internationellt forum, menar insändarskribenten och kallar sitt inlägg ett upprop om seniorer och frågor omkring äldre.

Publicerad 2014-10-27

Vi seniorer blir äldre och äldre. Medelåldern ökar med två och ett halvt år för varje decennium. Det betyder att vi bildar en allt större sektor i samhället. Fenomenet är gränsöverskridande, och gäller i hela Europa. Mycket talar för att vi behöver en internationell plattform för seniorer. Ett forum där kan vi mötas och diskutera gemensamma frågor, synpunkter och behov ur olika perspektiv:   

 

  • Insatser för ett aktivt, mänskligt och friskt åldrande
  • Seniorer som resurser – självbestämmandet – synpunkter
  • Rättviseaspekter–skattesystem-välfärd
  • Boende och andra samhällsfunktioner – anpassning till målgruppen

 

Man bör ta tillvara den äldre befolkningens erfarenheter och kunskap så att den generationen får vara med i beslutsförfaranden, både i politiken i allmänhet (det ska synas att seniorer bildar en ansenlig del av befolkningen) och inom olika organisationer (genom möjlighet att som enskilda eller via förbund leverera motioner.)

Skrivelser och propositioner från regeringskansliet som rör äldrefrågor, berör i huvudsak personal inom sjukvård och hälsovård. Det är förstås bra, men var ser man att äldrefrågorna behandlats av seniorerna själva, genom att deras synpunkter och erfarenheter har utvärderats och tillvaratagits?

 

Dagens äldre är aktiva, medvetna och intresserade av olika samhällsområden. Många behov är gemensamma för äldre människor oavsett var man bor i Europa.

 

Det är dags att släppa fram veteranerna och deras synpunkter, behov och krav på de stora arenorna. En seniorkongress i Bryssel eller på annan strategisk plats inom EU skulle ge internationella perspektiv att verka genom. Det är en uppmaning till äldreministern, berörda myndigheter och pensionärsorganisationer att skapa forum för seniorerna inom medlemsländerna i EU.

 

Viviane Reding, EU:s vice ordforande och justitiekommissionär, har deltagit i de flesta av de medborgardialoger som hittills genomförts. Hon säger att Europa idag står vid ett vägskäl. Att vi måste bygga vårt framtida Europa tillsammans med medborgarna.

”Många talar for att EU ska bli en politisk union eller ett Europas förenta stater. För mig är det viktigt att medborgarna i EU finns med i de här diskussionerna, eftersom det rör deras framtid”, säger Viviane Reding.

Även om Viviane Reding inte specifikt åsyftade pensionärer, så är uttalandet allmängiltigt och lika självklart för alla kategorier. En av grundpelarna i den europeiska gemenskapen är ju att verka tillsammans.

 

Gun Sjöbom, pensionär

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas