Åsikter

Statens politik orsakar klyftor

Publicerad 2013-08-05

Vi har under de senaste dagarna lyssnat på ett tv-program med rubriken Lönesänkarna och repriser av detta program. Där hävdade programledaren och ett antal fackekonomer, att lönerna under de senaste årtiondena inte alls har ökat i takt med utvecklingen i näringslivet. I stället har vinsterna i bankerna och i företagen ökat enormt. Den återhållande inställning till löneökningar, som också arbetstagarna har godtagit, påstås härigenom ha ökat inkomstklyftorna mellan arbetande och kapitalägare.

Förlåt att vi, som inte har någon hög ekonomisk utbildning, blandar oss i denna debatt som katter bland hermeliner.
Under de senaste årtiondena har lönerna ökat ganska måttligt. Vi anser, liksom de flesta av er experter, att denna återhållsamhet har varit nödvändig för att minska verkningarna av finanskrisen.

Samtidigt har skatterna sänkts med cirka 100 miljarder kronor genom jobbskatteavdrag åt dem som kunnat och fått jobba. Dessa pengar har lånats upp, trots att det rått lågkonjunktur. Huruvida den extra månadslön som detta har gett sina mottagare, har lett till några nya jobb eller inte tvista de lärde om.

Men de sjuka, de arbetslösa, och de som på grund av ålder inte kan jobba och som därigenom inte får denna extra månadslön – och som därför behöver öka sin låga konsumtion – tycker givetvis att det som de drabbas av är helt orättvist, och oacceptabelt i ett samhälle där alla har lika värde.

Om pengarna i stället hade använts för investeringar skulle detta ha lett till nya jobb. Om järnvägen hade hållits i stånd i stället för att få förfalla genom bristande underhåll och investeringar och överdriven privatisering, skulle  de som reser dessutom sluppit stå och vänta på tåg som försenats eller blivit inställda. Den nödvändiga upprustningen av miljonprogrammets nedgångna bostäder hade kunnat påbörjas. Sverige hade blivit rikare genom att infrastrukturen hållits istånd, inte fattigare genom att nödvändiga anläggningar fått förfalla.

Att dessa investeringar inte har blivit gjorda, beror på statens budgetpolitik. I stället för att under en lågkonjunktur öka antalet jobb genom stimulera och satsa på underhåll och investeringar, har staten försökt att spara sig ur krisen. Klyftan mellan löneökningar och företagsvinster skulle vid en riktig politik ha blivit mindre, liksom klyftan mellan lönerna och pensionerna. Sverige hade blivit rikare genom en riktig politik, i stället för bli fattigare genom att nödvändiga anläggningar fått förfalla på grund av bristande underhåll och investeringar. Pengarna hade kunna användas aktivt i stället för att ligga obrukade i bankernas kassakistor.

Ingvar Fridell, Danderyd. Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas