Åsikter | Bengt Linnman

Sviket avtal

Insändaren anser att pensionsavtalen har rivits upp genom införande av pensionärsskatten.

Publicerad 2014-05-16

Kostnaden för tjänstepension tas ur utrymmet för lönekostnader. De anställda har avstått en del av lönen mot utfästelse om pension. När parterna på arbetsmarknaden slöt avtal var förutsättningen att pensionsinkomst skulle vara likvärdig med löneinkomst. Avtalen har nu rivits upp genom att staten har infört den världsunika pensionärsskatten.

Beträffande statens egna anställda har man dessutom uppträtt svekfullt genom devalveringen av pensionsavtalen.

Bengt Linnmanpen

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.