Åsikter | Valberedning i SPF Gamletull-Halmstad

Syns du – så finns du

SPFs styrka och förmåga att påverka i vårt samhälle via till exempel politiska beslut är ytterst beroende av hur många vi är.

Publicerad 2013-11-04

I en organisation där så gott som alla passerat pensionsstrecket blir rimligtvis varje medlems aktiva period kortare än i andra föreningar.

Nyrekrytering av medlemmar måste hela tiden pågå med högsta prioritet.

Samtidigt är det nödvändigt att tillse att nya duktiga funktionärer successivt förs in i verksamheten på alla nivåer.

Det finns många personliga anledningar att gå med i en pensionärsförening. I vårt arbete som valberedning har vi dock funnit två tunga gemensamma argument som överträffar de övriga.

Lokala föreningsaktiviteter

Föreningen skall synas, höras och respekteras. Det skall vara modernt anpassad verksamhet. I folkmun skall det heta: ”det är alltid trevligt på SPF”.

SPF-Centralt (=Förbundet)

För hela verksamheten – gamla som blivande medlemmar och inte minst de som arbetar i den lokala föreningsorganisationen – är det utomordentligt viktigt att SPF syns och hörs i massmedia, främst då TV.

SPF skall vara en respekterad, stark röst för sina medlemmar och alla Sveriges pensionärer. Styrelseledamöter, funktionärer och alla övriga medlemmar skall kunna referera till vad våra ledare har sagt i intervjuer, TV-debatter osv. Vårt partipolitiska oberoende ger ju en frihet i debatten som bör tillvaratas.

Valberedning

I vårt arbete med att skaffa nya funktionärer till vår förening – SPF Gamletull, Halmstad – får vi en bred kontakt med såväl gamla som nya medlemmar.

Många upplever att SPFs röst har tystnat i samhällsdebatten. SVT har haft många bra program och debatter för att belysa pensionärernas situation. Övriga media har följt efter.

Var finns SPF? Vi syns inte – alltså finns vi inte. Vi har inget att entusiasmera våra medlemmar med för att göra aktiva insatser längre.

 

Sven-Gunnar Ericsson

Kerstin Jadhne

Gunn Nordmark

Valberedning i SPF Gamletull-Halmstad

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas