En prick i protokollet!
Foto: Getty Images
Tankar om ... | läsartext

En prick i protokollet!

"Hyresvärden ville inte skaka galler utan drog genast tillbaka samtliga ersättningsanspråk mot sin tidigare hyresgäst" Efter 35 år som hyresjurist har Tommy Rosenlind samlat på sig en hel del erfarenheter. Nedan skriver han om en av dem.

Tidningen Senioren
Publicerad 2022-11-25

En hyresgäst hade flyttat från sin lägenhet och en så kallad avflyttningsbesiktning hade utförts och protokollförts. Enligt denna fanns bland annat anmärkningar om några skador på tapeter och en spricka i tvättstället i badrummet.

Genom hyresgästens underskrift godkände han protokollet och påtog sig därmed kostnadsansvaret för dessa skador.

När sedan nästa hyresgäst flyttade in i lägenheten begärde denne en ombesiktning då han ville påtala ytterligare brister, bland annat ett par trasiga köksluckor.

I stället för att upprätta ett nytt protokoll, tog hyresvärdens besiktningsman med sig det ursprungliga och således undertecknade protokollet och skrev till dessa nya anmärkningar. Därefter krävde man den avflyttade hyresgästen på ersättning för samtliga poster som numera fanns antecknade.

Som tur var hade den avflyttade hyresgästen en kopia av den ursprungliga versionen av protokollet med sig när han kontaktade oss för att få vårt biträde i den uppkomna situationen.

Från vår sida räckte det med att hänvisa till Brottsbalkens 14 kap. 1 § som bl.a. föreskriver  ”att den som…. falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund dömes….för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år”

Hyresvärden, som uppenbarligen inte ville skaka galler, drog genast tillbaka samtliga ersättningsanspråk mot sin tidigare hyresgäst.

Text Tommy Rosenlind

Tidningen Senioren
Publicerad 2022-11-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas