Personligt

Text skall vara läsbar

Publicerad 2011-05-20

Ni som producerar text, avsedd att läsas av allmänheten, skänker ni ibland en tanke till att mottagaren skall kunna läsa texten? Tar ni hänsyn till att läsaren ofta ej har så bra förutsättningar som ni själva? Ni har tillgång till perfekt teknik, ser bra, har bra ljusförhållanden. Reklamköpare, tidningsägare m fl. är ni intresserade av att era budskap går fram och inte, som nog förekommer ej så sällan, skapar ett negativt intryck av det ni vill få fram?

 

Detta gäller all text, som riktar sig till allmänheten. Inte bara dags- och andra tidningar utan all textinformation: På syltburkar, bruksanvisningar, bipacksedlar till mediciner, buss- tåg- biobiljetter, kvitton, text på TV, i datorprogram, på kortterminaler, i tidtabeller, på tangenter på apparater, i seriestrippar…

<strong>Datorer ger stora möjligheter till variation men tyvärr också till olämplig användning:</strong>
– Text får ej vara för liten eller tunn, den skall vara läsbar även om förhållandena ej är perfekta: synproblem, dålig belysning, dåligt tryck, oskarp skärm.
– Olämplig kombination av bakgrundsfärg och textfärg ger ibland mycket svårläslig, ibland helt oläslig text.
– Text i bilder och grafik kan ibland vara oläslig.
– Det stora utbudet av typsnitt i olika storlekar frestar vissa användare till val som kanske den som producerar texten tycker är häftig men inte upplevs så av den som har svårt att läsa den.
– Rak högermarginal, som även den försvårar läsningen, kräver avstavning och/eller justering av ordmellanrum. Att dra ner på ordmellanrum medför ibland att ord flyter ihop.
All text som är värd att producera är också värd att läsa!

Jacob Bagge
Västerås

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas