Ålderismen frodas igen
Tyck! | Birgitta Borg och Birgitta Thulin

Ålderismen frodas igen

Minska dokumentationskraven för vårdpersonal, öka beredskapen i samhället och låt seniorer vara delaktiga i samhället, kräver Birgitta Borg och Birgitta Thulin, ordförande respektive vice ordförande för SPF Draken på Kungsholmen.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-05-15

Svenska seniorer har varit med då politiker lyssnade på professionen och dess specialkunskap inom olika områden. Därefter kom en tid då istället ekonomer och byråkrater fick politikernas öra! Pengar fanns, en del misstag kunde göras och gjordes. Men man såg inga större problem, alla var nöjda.

 Därefter valde man att lämna över merparten av det sociala ansvaret till kommunerna. Detta har inneburit en rad problem, som drabbat äldre i behov av vård och omsorg.

 • Kommunerna får inte anställa läkare och det i ett läge där alla kommuner i landet utom Stockholm ansvarar för sjukvården i hemmet.
 • Man tvingas köpa konsulttjänster. Med större kostnader som följd.
 • Kommunerna som ansvarar för omsorgen om våra äldsta har i många fall fått försämrad ekonomi bl a på grund av minskade skatteintäkter.
 • Man tvingas spara in på personalkostnader inom äldreomsorgen och väljer att anställa personal på deltid eller per timme. Detta har medfört att många tvingas ha flera arbeten.

Detta har visat sig vara katastrofalt i Coronatider!

 • Personalens kunskapsnivå är på många håll alltför låg och utbildningen i svenska språket otillräcklig.
 • Arbetsmiljö, löneutveckling och arbetsledning har blivit eftersatta områden.

Efter Covid-19s intåg har politikerna valt att lyssna på specialkunskapen igen, när det gäller hälso- och sjukvård samt katastrofmedicin. Under denna kris sker en enorm förändring/omställning av svensk sjukvård enligt Johan von Shreeb, professor i global katastrofmedicin.

Ytterligare en förändring av makalöst format sker: Den bisarra dokumentationshysterin som har präglat inte bara sjukvården utan hela det offentliga samhället har nu minskat inom vården. Dokumentation bör endast ske för det mest väsentliga gällande patient och forskning.

Ingen har tid att arbeta med oväsentligheter när liv står på spel.

Vi hoppas skolan och polisen står på tur nu. Istället för att dokumentera allt för att gardera en ledning från misstag, arbetar sjukvårdspersonalen nu med det som man utbildats till, att ge patienter vård. Detta med ett stort engagemang. Ingen har tid att arbeta med oväsentligheter när liv står på spel. I spåren av detta kan vi, glädjande nog, se att intresset ökat för vårdyrkesutbildningar. Engagemang smittar av sig!

Vi 70+ har varit med ett tag i samhället och sett förändringar över tid. Vi ser nu positiva tecken på en förändring och vår förhoppning är att alla tar lärdom av den svåra tid vi nu har och de positiva tecken som finns. Risken finns annars att allt återgår till det gamla. Låt vård- och omsorgspersonal arbeta med det de kan bäst. Bered andra arbete genom att anställa administrativ personal för den typen av uppgifter. En sådan ordning blir en samhällsekonomisk vinst.

Vi kräver

 • att dokumentation och andra administrativa sysslor utförs av administrativ personal.
 • att beredskapslager inför framtida kriser tas fram i samarbete med försvaret.
 • att landet blir mer självförsörjande beträffande nödvändiga livsmedel.
 • att läkemedelsframställningen utökas. Just in time-systemet kan ej accepteras för livsviktiga läkemedel.
 • att Socialstyrelsen gör undersköterskeyrket till ett legitimerat yrke med krav på utbildning enligt en godkänd läroplan.
 • att äldreomsorgen med dygnet runt omsorg endast har fast anställd personal, helst på heltid.

Samarbete, gemenskap, empati, engagemang och kunskap är bra ledord.

Även seniorer vill ha tillbaka sina mer aktiva liv efter Coronakrisen.

En negativ följd av pandemin för 70+ är att vi förutom att vara en riskgrupp (vilket är förståeligt eftersom man kan konstatera att många i åldersspannet smittas) dessutom smittas av ålder. För ålderismen håller på att frodas igen, inte bara inom politiken utan i samhället i stort. Man säger visserligen att man har omsorg om oss då vi lämnas utanför – kanske det?

Även seniorer vill ha tillbaka sina mer aktiva liv efter Coronakrisen.

Vi vill fortfarande vara delaktiga i samhället. Vi är många och vi har kunskaper och erfarenheter att dela med oss av. Tillsammans har vi tangerat de flesta av samhällets aspekter som utbildning, ekonomi, politik, sociala frågor. Vi medför egna erfarenheter från yrkesliv, ett aktivt samhällsliv och det vi tagit till oss genom att följa barn och barnbarn i ett föränderligt samhälle.

Birgitta Borg, ordförande i SPF Draken på Kungsholmen samt ledamot i SPF Seniorernas förbundsstyrelse. F d Ivasjuksköterska, sjukvårdslärare, fritidspolitiker och egen företagare.

Birgitta Thulin, vice ordförande i SPF Draken på Kungsholmen och fritidspolitiker. Fd språkchef och egen företagare.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-05-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas