Är det inte dags att sluta hyckla?
Tyck! | Moderata Seniorer i Stockholm
Foto: Roman Rvachov, Colourbox

Är det inte dags att sluta hyckla?

Det är uppenbart att den pågående pandemin tydligt visar på allvarliga brister inom äldrevården. Nu kan politiker och övriga ansvariga inte huka sig längre, skriver företrädare för Moderata Seniorer i Stockholm..

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-05

Regeringen kan inte fortsätta skylla på regioner och kommuner vad avser tillkortakommande inom äldreomsorgen. Vår socialminister borde på ett rakryggat sätt öppet medge att den tydliga överdödligheten på våra äldreboenden är ett fundamentalt misslyckande.

De ansvariga inom framför allt äldreomsorgen, kommunalt som privat, kan inte fortsätta hävda att ”vi har gjort allt vi kan…”

Hur kan avdelningschef Thomas Lindén på Socialstyrelsen påstå att ”vi har lyckats skydda våra äldre..”? Verkligheten visar ju på något helt annat!

Seniorer, yngre-äldre och äldre-äldre är lika mycket värda som övriga åldersgrupper. Det vore ett rimligt krav att ansvariga politiker i ord och handling tydligt visar att så är fallet.

Man kan fundera över hur det hade sett ut om man inom äldreomsorgen hade följt de basala hygienreglerna och att personalen varit korrekt utbildade. Något som borde vara en självklarhet!

Dags att våga erkänna att, oaktat en tydlig strategi vad avser att ”plana ut kurvan”, har vi inte lyckats skydda de äldre. Det skulle kännas tryggare inför framtiden att ansvariga de facto kan erkänna att äldreomsorgen på många håll inte fungerar, men att nu skall allt göras för att rätta till detta. Åtgärdslistan lär tyvärr bli lång och sannolikt kostnadskrävande, men det måste göras. För visst är livet värt den satsningen, eller? För vem vill känna sig bortprioriterad och därför tvingas till att dö i förtid?

När man hör flera fall där man sätter in palliativ vård i stället för att göra ordentliga undersökningar av den sjuka och därmed sätta in adekvata medicinska åtgärder blir man både skrämd och upprörd.

Precis som barn och unga borde äldreomsorgen tydligt prioriteras eller åtminstone inte nedprioriteras. Seniorer, yngre-äldre och äldre-äldre är lika mycket värda som övriga åldersgrupper. Det vore ett rimligt krav att ansvariga politiker i ord och handling tydligt visar att så är fallet.

Moderata Seniorer i Stockholms Län Styrelse

Gunilla Elmberg
Berit Assarsson
Moa Bern
Göran Enwall
Erik Hafström
Inger Linge
Lars Röckert
Birgit Stockhaus
Staffan Strömbäck

 

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-06-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas