Tyck! | Ingvar Fridell

Debatten missar de viktigaste frågorna

Idag diskuteras mest frågorna om pensionsåldern och om hur bromsen ska vara utformad. Det är viktiga frågor, men inte alls så viktiga som att pensionerna inte följer utvecklingen av lönerna.

Publicerad 2015-06-18

Pensionssystemet är kraftigt underfinansierat. Enligt den mest ansvarige politikern, Bo Könberg, fp, skulle det ”hålla till nästa istid”. Men det höll inte alls. Pensionerna blev så små, att man måste öka första årets pension med cirka 18 procent. Men detta tillägg får pensionärerna själva betala, genom att pensionen efter första året sänks med 1,6 procent varje år. För gamla pensionärer blir pensionen därigenom mycket mindre än för nyligen pensionerade. Men trots detta tillägg räcker inte första årets pension att leva på, utan flera hundra tusen pensionärer, mest kvinnor, är fattigpensionärer, som inte når upp till gränsen för fattigdom, trots att många har jobbat i 40 år eller mer.

Pensionssystemet är alltså utformat för att lura pensionärerna att tro att det är mycket bättre än det är. När kommer de ansvariga politikerna att erkänna detta och rätta till missförhållandena? Och när kommer våra organisationer att i klartext kräva detta?

Ingvar Fridell

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas