Ersätt stafettläkare med legitimerade sjuksköterskor
Tyck! | Stig Driva, senior
Foto Colourbox

Ersätt stafettläkare med legitimerade sjuksköterskor

Publicerad 2015-03-27

Det är brist på läkare i vården och många är stafettläkare som belastar budgeten och oss skattebetalare onödigt mycket. För att minska behovet av dessa dyrköpta läkare torde man kunna använda legitimerade sjuksköterskor i stället för att läsa och att ”avstämma” prover och annat som ingår i återkommande rutinkontroller av patienters hälsa.
Jag hade hjärtinfarkt -88, och går sedan dess på årlig kontroll av triglycerider, kolesterol, blodtryck, EKG, PSA, glucos, levervärden och annat. Det har i alla år varit en läkare som har ”stämt av” dessa prover, för att i mitt fall ha konstaterat att ingenting har hänt som har behövts åtgärdas.  Denna” avstämning” kunde i stället enkelt ha gjorts av vem som helst som är läskunnig eller åtminstone av en legitimerad sjuksköterska.
Om då inget onormalt framträder vid denna ”avstämning” så blir då kostnaden för oss skattebetalare mycket lägre än den blir om en högavlönad läkare ska behöva lägga tid på denna enkla vårdinsats. Den tiden ska läkaren i stället lägga på patienter där den gör mera nytta. Då används deras kompetens på ett mycket effektivare sätt än vad som ofta är fallet nu.
Visar proverna avvikelse från det ”normala” så ska läkare givetvis ta över ärendet, men i merparten av de rutinprover som görs ute i vården så är det troligen inga onormala avvikelser, och då är detta med att en läkare ska konstatera detta faktum en onödig kostnad och tidspillan. I mitt fall har inga onormala avvikelser visat sig på 27 år, vilket den högst betalde läkaren på min vårdcentral enkelt har kunnat konstatera genom åren.Vidareutbilda motiverade sjuksköterskor i ämnet så kanske den akuta läkarbristen kan minskas till rimligare nivå. Ändra på detta förhållande så blir alla skattebetalare glada, och det ges utrymme till ordentliga lönelyft för våra sjuksköterskor och andra vårdgivare.

Stig Driva, senior

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas