Tyck!

Förnyelse JA – men hur?

Publicerad 2010-12-14

Det kan i längden bli förödande för distrikt och förbund, att så lite ta hänsyn till föreningarna och dess medlemmar.
Att Karl-Erik och kompani jobbat i över 1 1/2 år är ingen ursäkt för ett så dåligt förslag, i disharmoni mer uppgifter och uppdragsgivare.

Återgå till ordningen och använd resurserna till att aktivt effektivisera organisationen och ge den service föreningarna behöver och genomför uppgiften, att ta tillvara pensionärernas intressen gentemot stat och kommun.

Att 28 miljoner årligen av redan skattade pengar från medlemmarna, inte ger mer tillbaka kan vara skäl nog att allvarligt ifrågasätta förbundets berättigande.

Från oss blir Remissvaret negativt och ett klart NEJ.

Christina Zachrisson, SPF Kilsbygden

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.