”Ge oss makt över våra egna liv”
Tyck! | Aina Berkhuizen
Foto: Colourbox

”Ge oss makt över våra egna liv”

"Jag avskyr att boendet inte ger mamma ett aktivt liv. Jag avskyr hur anhöriga utnyttjas som gratis arbetskraft till dess att de stupar. Ingen mer ska behöva slänga sig från en balkong i vanmakt."

Publicerad 2015-07-09

Allt som har med äldreomsorg att göra är tydligen bara en ramlag och det medför att kommunerna gör som dom vill till dess de blir fällda i förvaltningsrätt eller får klagomål från IVO. IVO har begränsade resurser och tar bara upp allvarliga fall som de säger. Förvaltningsrätten dömer efter ramlagen som i praktiken är tandlös. Kommunerna gör alltså mer eller mindre som de vill. Och det gör många, för det ska sparas pengar.

Jag avskyr innerligt att behöva acceptera att mamma måste bo på boende mot sin vilja därför att kommunen inte behöver erbjuda fungerande alternativ. Jag avskyr att boendet inte ger mamma ett aktivt liv. Jag avskyr att chefer är stolta över att hon får en timmes promenad i veckan som blir hela två timmar om hon även tar sin aktivitetstid. Jag avskyr tjänstemäns och chefers manipulativa maktspråk som de använder i kontakt med anhöriga. Exempelvis blir man tilltalad som mindre vetande, frågor blir inte besvarade, och om man är en väldigt envis anhörig ifrågasätts god manskap, och det blir möten där ofta tre chefer, den ene högre än den andre möter en anhörig. Jag avskyr hur anhöriga utnyttjas som gratis arbetskraft till dess att de stupar. Jag avskyr den tandlösa ramlag som ger kommunerna detta spelrum, att de ska sörja för god omsorg men där det är viktigare att spara pengar.

Ge oss makt över våra egna liv. Vi har kompetens att veta hur vi vill leva.
Låt alla pengar gå till adekvat omsorg inte till tjänstemän som ska bestämma över oss. Visst kommer det att bli fel ibland men det blir det nu med.
Ingen mer ska behöva slänga sig från en balkong i vanmakt.

Det är inte konstigt att det ser ut som det gör i vårdsverige med en socialstyrelse som tycker att det är bättre att låsa in oss än att övervaka oss med GPS som Västerås nu så modigt gör i strid mot lagen. De har hittat ett system för att låsa upp sina boenden, heja Västerås kommun.

Aina Berkhuizen,
mamma med kognitiv svikt

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas