Inför friskvårdspeng för pensionärer
Tyck! | Conny Adolfson
Foto: Colourbox

Inför friskvårdspeng för pensionärer

En friskvårdspeng för seniorer skulle få fler äldre att röra på sig och minska vårdkostnaderna på sikt, menar SPF Seniorerna i Södermanland i ett förslag till landstinget.

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-10-17

Landstingets kostnader för äldres sjukdomar i form av fallolyckor, hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomstillstånd kopplade till åldrandet, tenderar att öka med en allt äldre befolkning. Trots all forskning, många utredningar, utbildning samt råd i form av broschyrer i ämnet tycks inte tillgänglig statistik visa några påtagliga förbättringar.

Min uppfattning är att all denna skriftliga information måste kompletteras med en påtagligt ökad fysisk aktivitet hos äldre. Detta kan ske genom att man inom landstinget initierar och stödjer olika former av fysisk träning som nu finns tillgänglig i olika former. Så har man t.ex. i Nacka startat upp träning för 90+. Där lyfter man fram vikten av styrketräning för seniorer oavsett ålder, inte bara för att få en friskare och mer välmående kropp utan även träningens positiva inverkan på hjärnan.

Som sagt, utbildning och broschyrer i ämnet i all ära, återstår nu att uppmuntra pensionärer till ökat deltagande i fysiska aktiviteter för att minska nuvarande och framtida vårdkostnader. Den kostnad som då medförs i form av en friskvårdspeng, ska givetvis vägas mot nämnda vårdkostnader.

Kan man inom Landstinget Sörmland, med syftet att vara Sveriges friskaste län år 2025 överväga att förverkliga detta förslag?

Conny Adolfson,
SPF Seniorerna Södermanland

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-10-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas