Moderaterna: Så vill vi förbättra för seniorerna
Foto: Getty Images
Tyck! | debatt

Moderaterna: Så vill vi förbättra för seniorerna

Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar med tre och en halv timme - varje dag. I grund och botten är det en positiv och glädjande utveckling. Men det ställer också krav på seniorpolitiken, som måste genomsyra en rad politikområden.  Vi Moderater har i år i Riksdagen lagt en övergripande seniormotion med vår samlade seniorpolitik. Läs hela debattinlägget nedan.

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-11-05

En av de stora utmaningarna är att sätta stopp för den grova gängkriminaliteten, som tar kontroll över områden och tar livet av människor. Otryggheten breder ut sig allt mer. Tyvärr så finns det också olika typer av brottslighet som i många fall riktar in sig mot äldre, exempelvis bedrägeribrott där brottslingen utnyttjar att äldre ibland har sämre digitala kunskaper. Utöver att Moderaterna vill att det ska finnas fler poliser så vill vi också att det utreds hur de som utför dessa brott mot äldre kan straffas hårdare.

Våld förekommer tyvärr i olika typer av nära relationer, så även mellan äldre närstående. Det handlar både om fysiskt och psykiskt våld, och förekommer i såväl hemmet som på äldreboenden och det drabbar såväl boende som medarbetare. Många lider i tysthet. Personalens kunskaper är många gånger begränsad och i många fall saknas det handlingsplaner för hur våld i nära relationer ska kunna upptäckas och stoppas. Dessutom är våldet en arbetsmiljöfråga för medarbetarna i äldrevården. Kunskapen om hur våld i nära relationer ska förebyggas, upptäckas och hanteras behöver öka. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt hem.

Bryt isolering och ensamhet

Nära sex av tio äldre uppger att de känner sig ensamma. Ensamhet leder till isolering och utanförskap. Många känner sig nedstämda och oroliga och den psykiska ohälsan hos äldre ökar. En stor andel av de antidepressiva läkemedlen förskrivs till äldre. Moderaterna vill utreda vad som kan göras för att öka det psykiska välbefinnandet. En del i lösningen måste vara att bryta den isolering och ensamhet som äldre upplever. Alla människor, oavsett ålder, behöver känna att de tillhör en social gemenskap där de känner trygghet. Det kan exempelvis handla om ett bra boende med sociala kontaktytor och en värdig äldreomsorg.

Det digitala samhällets krav på kunskaper om det digitala samhället fungerar ökar ständigt. Inte minst gäller det den samhällsservice som digitaliserats via myndigheters webbplatser och appar. Men det måste också säkerställas att viktig samhällsinformation och kontakter med myndigheter kan upprätthållas utan att man har och behärskar en smart telefon eller har bredband.

Sänkt skatt – bästa sättet att stärka ekonomin

Senaste året har pensionerna diskuterats och debatterats flitigt. Inte sällan har debatten handlat om en höjning av den så kallade pensionsavgiften. Moderaternas ståndpunkt är att den frågan behöver utredas. Det finns för- och nackdelar med en höjning av pensionsavgiften och dessa delar behöver vägas mot varandra i en helhet. Av debatten är det lätt att få intrycket att höjd pensionsavgift per automatik innebär högre pensioner. Men en avgiftshöjning kommer inte dagens pensionärer till del, och gynnar dessutom i stor utsträckning dem med höga pensioner.

Det snabbaste och mest träffsäkra sättet att stärka ekonomin för pensionärer är att sänka skatten. I Moderaternas budgetförslag sänks skatten för pensionärerna med totalt 5,8 miljarder kronor.  Regeringen valde istället att i år sänka skatten betydligt mer för löntagare än för pensionärer.

Seniorer är en resurs och kraft som samhället ska räkna med. Och när det behövs, ska samhället också finnas där för dem.

Maria Malmer Stenergard

Socialförsäkringspolitisk talesperson (M)

Ledamot av Pensionsgruppen

Katarina Brännström

Riksdagsledamot (M)

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-11-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas