Ont i själen är inte en del av naturligt åldrande
Tyck! | Debatt
Barbro Westerholm, Anna Starbrink och Lina Nordguist, Liberalerna.

Ont i själen är inte en del av naturligt åldrande

Öka kunskapen om äldrepsykiatri bland vårdpersonal och biståndshandläggare och börja prioritera seniorer med psysisk ohälsa. Det skriver politikerna Barbro Westerholm, Anna Starbrink och Lina Nordquist, samtliga (L).

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-03-26

Psykisk ohälsa, framför allt depression, är vanlig bland årsrika människor men ska inte behöva vara det. Omkring 150 000 personer, i procent mellan 6 till 12 procent i åldersgruppen, lider av depression och diskrimineras i vården och omsorgen som vi ser det. Det finns en uppfattning om att nedstämdhet på äldre dar hör till det normala åldrandet och så blir insatserna därefter. Det är fel. Psykisk ohälsa innebär en försämrad livskvalitet, en begränsad vardag och en inskränkt frihet som vi kan göra något åt. Det finns sätt att förebygga, lindra och bota men insatserna måste prioriteras.

Orsakerna bakom depression hos årsrika människor är flera. Det kan vara förlust av make, maka och andra närstående. Andra förluster som fysisk och psykisk förmåga kan ligga bakom. Inte minst förlusten av att känna sig behövd är en viktig faktor. Isolering i en bostad man inte kan komma ut ifrån på grund av att det saknas hiss finns också med på listan. Näringsfattig kost, rökning och alkoholmissbruk samt näringsbrist på grund av dåliga kostvanor är ytterligare orsaker.

många av orsakerna går att åtgärda

När man går igenom orsakslistan ovan ser man att många av orsakerna går att åtgärda. Det går naturligtvis inte att åtgärda förlusten av nära och kära men att erbjuda nya nätverk som t.ex. deltagande i pensionärsorganisationerna eller andra ideella organisationer är viktigt. Att få arbeta så länge man vill och kan liksom att få uppgifter i civilsamhället och därmed känna sig behövd kan vara en verksam åtgärd. Tillgång till seniorboenden och trygghetsboenden där man kan delta i aktiviteter av olika slag tillsammans med andra har visat sig vara en väsentlig insats för att minska ensamhet och nedstämdhet.

Vård- och omsorgspersonal kan göra viktiga insatser förutsatt att den har kunskap om hur man ger råd om riskbruk av alkohol och hur man ska använda sina läkemedel på rätt sätt. Här finns det stora brister i utbildningen.

Givetvis finns det depressionstillstånd där ovanstående insatser inte hjälper utan där det behövs rent medicinska åtgärder. De flesta patienterna sköts inom primärvården och geriatriken. Tyvärr faller en del av patienterna mellan stolar genom att ansvaret är delat mellan kommuner och landsting. Ett annat problem är att de läkemedel som finns på marknaden för depression är otillräckligt utprövade på årsrika patienter och inte heller tillsammans med andra läkemedel en årsrik patient behandlas med.

vården och omsorgerna ska kunna erbjuda hjälp och stöd till årsrika personer med ont i själen

Det som behövs är utbildning i äldrepsykiatri för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med de här patienterna. Dit hör utöver personal inom hälso- och sjukvården och omsorgerna också biståndshandläggarna som har att ta ansvar för om en person ska få flytta till ett vård- och omsorgsboende eller inte.

För oss liberaler är det högprioriterat att vården och omsorgerna ska kunna erbjuda hjälp och stöd till årsrika personer med ont i själen. För att förverkliga det målet krävs politisk vilja att prioritera denna patientgrupp. Vi liberaler har den viljan och ser att redskapen finns för förverkligande som kan ge fler årsrika ett friare och rikare liv. Vi är beredda att samverka med andra partier för det förverkligandet.

Barbro Westerholm (L)
riksdagsledamot

Anna Starbrink (L)
sjukvårdspolitisk talesperson Liberalerna, hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län

Lina Nordquist (L)
regionråd Uppsala

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-03-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas