Tyck!

Pensionärerna har fått rekordsänkt pension

Publicerad 2011-01-10

Hade riksdagsmannen varit objektiv och helt hederlig skulle han ha tillagt att skattesänkningen föranletts, inte av ädelmod utan av den rekordstora sänkning av pensionerna som ägt rum under den borgerliga regeringen; år 2010 med 3 % och 2011 med 4,3 %. Detta samtidigt som lönen för de aktiva stigit med flera procent årligen.

Gapet mellan lön och pension, som är uppskjuten lön och inte en form av bidrag från det allmänna, har ökat hela tiden. Skattesänkningarna räcker inte ens för att kompensera hela pensionärskollektivet.
Så var det med proklamationen att alla skulle få större ekonomiska marginaler! För oss som uppbär ATP-pension (70+) skulle denna situation överhuvudtaget icke kunnat uppstå enligt det regelsystem som då gällde.

Att bromsen slagit till beroende på finanskrisen för några år sedan med påföljden av sänkta pensioner – första gången någonsin – är en invändning som är lätt att bemöta. Underskottet i pensionssystemet, vilket utlöste bromsen, var år 2009 323 miljarder kr. I summan ingick 258 miljarder kronor, som fråntogs AP-fonden för många år sedan på tvivelaktiga grunder – och mot finansutskottets förbehåll, samt 160 miljarder kronor, som var ”en oförutsedd skuldökning” som berodde på att skatten sänkts för pensionärer genom höjning av grundavdraget!
Hade viljan och kompetensen funnits, hade alliansregeringen kunnat täcka bristen så att bromsen ej hade utlösts.

En helt annan sak är att hela pensionssystemet är underdimensionerat, vilket KG Scherman utvecklat senast i en promemoria från november 2010, vilket beror på att den beräknade tiden för intjänande av pension är för kort, med påföljd att avgiftstillgångens storlek (16 %) i balansräkningen inte räcker för att betala ut pensioner till ett kollektiv vars livslängd samtidigt ökar mer än vad som antagits vid systemets tillkomst.
Till yttermera visso får vi pensionärer – de flesta ovetande – vara med att indirekt betala de aktivas pensionsavgifter (genom skattereducering av den aktives egenavgift)!

Den osminkade verkligheten är sålunda en helt annan än den som Johnny Munkhammars insändare ger sken av.

Insänt av: Allan Ekström
SPF:s distriktsstyrelse, Lidingö

* Johnny Munkhammars insändare som nämns i texten har publicerats i diverse lokaltidningar i Stockholm, reds anm.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas