Politikerveckan i Almedalen  2015
Tyck! | Astor Wikström, Skellefteå
Foto Colourbox

Politikerveckan i Almedalen 2015

Politikerveckan har fått en speciell status som SPF Seniorerna och övriga pensionärsförbund borde använda sig av på ett bättre sätt än vad som skett hittills. För att väcka intresse hos media måste något nytt och speciellt arrangeras för att frågorna det gäller ska få uppmärksamhet runt hela landet.

Publicerad 2015-03-18

Politikerveckan i Almedalen genomförs också detta år och såväl SPF Seniorerna som PRO och övriga pensionärsföreningarna kommer att delta. Det sker genom att man håller seminarier och att de lokala föreningarna på Gotland finns med för medlemsvärvning.  Politikerveckan har fått en speciell status som SPF Seniorerna och övriga pensionärsförbund borde använda sig av på ett bättre sätt än vad som skett hittills. För att väcka intresse hos media måste något nytt och speciellt arrangeras för att frågorna det gäller får uppmärksamhet runt hela landet. Det kan bäst ske genom att man  tillsammans arrangerar en ”hearing” med ansvariga politikerna i frågorna;  pensionen – skatten – och vården och att de sändes såväl i Radio som TV.

Diskussionen kring dessa tre frågorna har pågått under de senaste fem – sex åren där endast smärre justeringar gjorts. Utfästa löften av MP och S under senaste valkampanjen med bl.a. lika skatt på pension och lön omkull-kastades av den s.k. ”decemberöverenskommelsen”. Det betyder att sittande regering nu styr Sverige efter en budget upprättad av Alliansen. Nästa gång frågan om sänkt skatt för pensionärer kan aktualiseras blir först i kommande vårbudget. Därmed har frågan om sänkt skatt dragits i långbänk ytterligare ett år och inget har heller nämnts om en total översyn av pensionssystemet som är från 1994. I dagsläget har det ånyo börjat talas om att den så förhatliga ”bromsen” kan komma att slå till ytterligare en eller två gånger fram till nästa val 2018. Det visar med all tydlighet hur förlegad 1994 års pensionsuppgörelse är.

En väl arrangerad debatt i Almedalen med både Radio och TV-sändningar kommer att ge förbunden en bevakning från rikspressen som inte setts tidigare. Det kommer också att vara en stor draghjälp i medlemsvärvningen över hela landet. Under senare delen av 2015 kommer pensionärerna i Sverige att nå upp till två miljoner och därmed utgöra c:a 27 procent av valmanskåren. Medlemsantalet i de fem förbundet är i dagsläget knappt 50 procent av pensionärskadern men med nämnda antal pensionärer bör förbunden tillsammans kunna nå upp mot 60 procent vid slutet av 2015. Men då krävs att pensionärerna i de olika förbunden samverkar på ett mycket bättre sätt än vad som är fallet i dagsläget. Det påtalas gång efter annan att pensionärerna är dåligt representerade i politiken och därmed samhällsfrågorna men ingen utom pensionärerna själva kan förändra detta.

Astor Wikström
Skellefteå

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas