Populära boenden hotas av nedläggning
Genrebild. Foto: Getty Images
Tyck! | debatt

Populära boenden hotas av nedläggning

Tre Stiftelser, som driver flera populära äldreboenden i Göteborg, är nedläggningshotat av vårdkoncernernas rättshaverism. Det visar att dagens regelverk är utformat för att skydda vårdkoncernernas behov snarare än de äldres välfärd och valfrihet. Det skriver Marina Johansson (S), ordförande för äldre- samt vård- och omsorgsnämnden i Göteborg i ett debattinlägg.

Tidningen Senioren
Publicerad 2024-04-22

Göteborg har sedan flera hundra år tillbaka en historia av stiftelser som bedriver högklassig och uppskattad äldreomsorg. Nu hotas flera av dessa populära boenden med plötslig nedstängning, sedan vinstdrivna vårdkoncerner försöker få deras avtal med kommunen ogiltigförklarade i rätten.

Tre Stiftelser driver flera populära äldreboenden i Göteborg. Som namnet antyder består de av tre olika stiftelser under en gemensam organisation. Den gemensamma organisationen har funnits i drygt 30 år men stiftelserna har anor som går så långt bak i tiden som till 1700-talet. Av historiska skäl har Göteborgs Stad och Tre Stiftelser en nära relation. Kommunen utser majoriteten av Tre Stiftelsers styrelse och har bistått med lån till renoveringar och andra investeringar som i ett aktiebolag hade tagits av privata investerare.

Under de senaste åren har det dykt upp juridiska ifrågasättanden av stadens relation till Tre Stiftelser, som i lagens ögon riskerar ses som otillåtet statsstöd. Samtidigt är det tydligt att boendena är uppskattade, bedriver högklassig omsorg och har förvaltat varje skattekrona på ett klokt sätt. För att inte deras uppskattade och välfungerande omsorgsarbete ska olagligförklaras utreder kommunen just nu hur man kan organisera samarbetet med stiftelserna på ett juridiskt hållbart sätt.

Medan utredningen pågår har kommunen ett tillfälligt avtal med Tre Stiftelser, för att möjliggöra fortsatt verksamhet i väntan på en långsiktigt hållbar lösning. Istället för att välkomna att kommunen ser till att allt blir formellt korrekt försöker vårdkoncerner och deras intresseorganisationer nu skjuta processen i sank.

De privata vårdkoncernernas lobbyorgan Vårdföretagarna hävdar att det är en otillåten direktupphandling och har därför anmält kommunfullmäktiges beslut till konkurrensverket. Vård- och omsorgskoncernen Vardaga har samtidigt anmält beslutet till förvaltningsrätten.

Det sorgliga med de privata vårdkoncernernas rättshaverism är att stiftelsernas tillfälliga avtal med kommunen uppstod just för att man vill göra rätt och anpassa ett samarbete som funnits under många år till dagens lagstiftning. Om de får rätt riskerar Tre Stiftelser tvingas lägga ner sina boenden, vilket skulle riva upp tillvaron och innebära stora hälsorisker för deras hyresgäster.

Vardaga, Vårdföretagarna och privatiseringarnas påskyndare i Moderaterna, Sverigedemokraterna och övriga borgerligheten brukar använda valfrihet och självbestämmande som ett av sina argument när de försvarar dagens marknadssystem i välfärden, men var är respekten för de många äldre som valt Tre Stiftelsers boenden? Vardagas agerande avslöjar att för vårdkoncernerna handlar det inte om de äldres valfrihet utan om företagens konkurrensvillkor och möjlighet att göra vinst på våra skattepengar.

Marknadens behov ska inte sättas före medborgarnas. Tre Stiftelsers osäkra situation är ett tydligt exempel på att dagens regelverk är utformat för företagens behov snarare än de äldres välfärd och valfrihet. Det är dags att sätta människor före marknaden och städa upp marknadskaoset i vården och omsorgen.

Marina Johansson (S), ordförande för äldre- samt vård- och omsorgsnämnden i Göteborg.

Tidningen Senioren
Publicerad 2024-04-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas