Tyck! | Ola Forslund

Stockholm – Stockholm – Stockholm

Tala om vilken stad som avses, även när det är Stockholm. De flesta bor faktiskt inte där, skriver en läsare.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-01-30

Senioren som tidskrift har brett och intressant innehåll. Läser den gärna. Men tidningen har en allvarlig brist. Stockholmssyndromet. I den bemärkelsen att allt som inte är ortsangivet gäller i Stockholm.
Anges Stadsteatern skall läsaren utgå från att det är Kungliga Huvudkommunen som avses. Varför då?
Stadsteatrar finns bland annat i Lund, Malmö, Göteborg, Borås, Skövde och Uppsala. Till dessa kommer länsteaterscener som t.ex. den i Luleå och den mer i föreningsform drivna Scalateatern i Karlstad.

I mindre städer som till exempel Karlskoga finns en underbar teatersalong som de boende säkert ser som sin Stadsteater. Även om uppsättningarna, förmodar jag, kommer via Riksteatern.

Utan att ha ”på fötterna” påstår jag att de flesta läsarna är spridda över landet medan tidningsredaktionen bor i 08-kommunerna. (Annonsverksamheten undantagen. Uddevalla?) Boendeorten skall inte avgöra tydligheten i budskapen. Eller bristen på densamma.

Ola Forslund
Göteborg

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.