Tyck! | Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot äldrenämnden, Stockholms stad

Stockholms stad förbiser SPF Seniorerna

Publicerad 2015-09-04

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har beslutat att tillsätta ett råd för mänskliga rättigheter. Rådet ska bestå av sju politiker och sex sakkunniga. De sakkunniga utses genom att ett antal organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter bjuds in att nominera kandidater. Kandidaterna utses sedan av kommunstyrelsen på förslag av en särskild beredningsgrupp.

I slutet av augusti gick inbjudan ut till vissa utvalda organisationer att nominera kandidater. Döm om min förvåning när jag såg att PRO fanns på sändlistan, men inte SPF Seniorerna! Det är visserligen välkänt att PRO har starka band till socialdemokratin, men att vänstermajoriteten i Stockholm så tydligt politiserar ett område som mänskliga rättigheter är oacceptabelt.

Kanske var det ett enkelt förbiseende, men i så fall inte mindre allvarligt. Ålderism, negativ särbehandling på grund av ålder, utgör en vanligt förekommande men fortfarande alltför illa känd form av kränkning av mänskliga rättigheter i Sverige. Allt för många äldre behandlas fortfarande som andra klassens medborgare i såväl arbetsliv som äldreomsorg. SPF Seniorerna har byggt upp en omfattande kunskap kring förekomsten av ålderism och hade varit väl skickade att föreslå sakkunniga på detta område.

Arbetet med mänskliga rättigheter bedrivs med mycket hög svansföring från majoriteten, inte minst från Feministiskt initiativs sida, som är tänkta att få ordförandeposten i rådet. Att man visar prov på så dålig kunskap och så oskickligt handlag när det gäller ett viktigt område för MR-arbetet i Stockholm och Sverige visar att man har mycket kvar att lära.

 Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot äldrenämnden, Stockholms stad

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas