”Undernäring är nu. För lite eller för sent duger inte.”
Tyck! | Lina Nordquist, Malin Sjöberg Högrell (L)
Lina Nordquist och Malin Sjöberg Högrell (L)

”Undernäring är nu. För lite eller för sent duger inte.”

Att tillåta att människor svälter år 2018 är fullständigt oacceptabelt, skriver riksdagskandidaten Lina Nordquist och Uppsalas regionråd Malin Sjöberg Högrell, båda (L)

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-06-27

En larmrapport: sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller löper risk för undernäring. Det visar kostvetaren Malin Skinnars Josefssons doktorsavhandling vid Uppsala Universitet. Andra rapporter visar att 75 000 äldre svälter i Sverige, i detta nu. Hundratals personer i varje län far sannolikt så illa att de riskerar att dö inom kort.

kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka

Detta är alarmerande siffror. Härom året visade sig dessutom hela 44 (!) procent av de inneliggande patienterna på Akademiska sjukhuset i Uppsala lida av undernäring. Andra sjukhus är knappast förskonade. Var tredje kommunal hemtjänstutövare saknar fortfarande rutiner för att förebygga och behandla undernäring bland de äldre. Liberalernas krav att stoppa äldres undernäring är därmed viktigare än någonsin. Desto mer obegripligt är att så många vägrar se hur viktigt detta är och avfärdar våra förslag.

Vi liberaler kräver ett arbete där sjukhusen deltar, men ännu mer vårdcentraler och kommuner. Vi måste samarbeta, så enkelt är det, och tydligen så svårt. Förrädiska diken mellan kommun och landsting måste motverkas, kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka i både hemtjänst och i äldreboenden, och äldre patienters vikt och näringsbehov måste följas. Vi måste även säkra att sjukvård, hemtjänst och äldreboenden alla får veta när kostbehov förändras. Dietisterna är nyckelspelare, men på många håll alldeles för få, och munhälsans direkta koppling till undernäring gör att även tandvården borde vara del av arbetet.

även tandvården borde vara del av arbetet

Studier över hela världen visar att insatser mot äldres undernäring ger bättre hälsa och livskvalitet, sparar vårddygn, motverkar infektioner och minskar behovet av läkemedel. Inställningen på många håll att halvdant arbete duger tillåter lidande, men leder också till stora kostnader. För hur kan ett samhälle med enorma vårdköer och vårdplatsbrist stillatigande se på när gamla människor behöver värdefulla vårdplatser, trots att de borde kunna vara friska i sina egna hem? Det övergår vårt förstånd.

Att tillåta att människor svälter år 2018 är fullständigt oacceptabelt. En värdig ålderdom ska vara självklar för oss alla.

Lina Nordquist, riksdagskandidat Uppsala (L)
Malin Sjöberg Högrell, regionråd Uppsala (L)

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-06-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas