(V) ”Systemet är ett fuskbygge”
Tyck!
Wiwi-Anne Johansson

(V) ”Systemet är ett fuskbygge”

Att ministern ser pensionssystemet som robust är en klen tröst för alla som inte kan leva på sin pension, skriver Vänsterpartiets talesperson för pensioner. Partiet vill skrota bromsen helt.

Publicerad 2015-06-02

Den parlamentariska arbetsgrupp med representanter för de partier som stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse, det vill säga S och de fyra borgerliga partierna, samt MP sedan ett par månader, beslutade nyligen att justera bromsen i pensionssystemet. Gruppens ordförande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förklarade att de därmed skapat ett ”robustare pensionssystem”. Att ministern ser systemet som robust är dock en klen tröst för alla som inte kan leva på sin pension. Även i framtiden får de räkna med att se sina pensioner sänkas under dåliga år. Därför räcker det inte att justera bromsen. Den måste avskaffas.

Växande klyftor bland pensionärer

Vänsterpartiet sitter inte med i pensionsgruppen eftersom vi inte stod bakom den pensionsuppgörelse som gav oss det nya pensionssystemet. Vi har därför inget ansvar för dagens situation där varannan kvinna inte kommer att kunna leva på sin pension. Men vi är beredda att ta ansvar: vi vill hitta en lösning.

Det nuvarande pensionssystemet missgynnar alla som inte kan arbeta länge och mycket eftersom det är lönen under hela arbetslivet som avgör hur hög inkomstpensionen blir. Pensionen blir lägre för människor som arbetar deltid, har perioder med sjukdom och arbetslöshet eller inte orkar arbeta när de blir äldre. Det gäller särskilt inom arbetaryrkena, som till exempel undersköterska eller byggnadsarbetare. De stora skillnaderna i livsinkomst gör att de ekonomiska klyftorna växer bland pensionärerna.

Ett system som bidrar till fattigpensionärer är inte robust

Även skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora. Den viktigaste orsaken är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem. Denna skillnad förklarar en stor del av kvinnors högre sjukfrånvaro, deras lägre löner, längre föräldraledighet sämre karriärmöjligheter och större andel deltidsarbete. Faktorer som alla leder till att dagens kvinnliga pensionärer i snitt bara får 65 procent av männens pension. För att komma till rätta med denna skillnad i livsinkomst mellan män och kvinnor behöver vi individualisera föräldraförsäkringen och införa rätt till heltid.

Premiepensionssystemet bygger dessutom på orealistiska förväntningar på aktiemarknaden. Den allmänna pensionen ska inte innebära att individer tvingas spekulera med sina pensionsavgifter.

Ett system som skapar fattigpensionärer, bidrar till växande klyftor och bygger på spekulation är inte robust. Det är ett fuskbygge i behov av totalrenovering.

Låt riksdagen avgöra

Ett första steg är att tillsätta en parlamentarisk utredning om pensionerna och ge tillbaka makten över pensionsfrågan till riksdagen. Den nuvarande ordningen är odemokratisk eftersom ingen utomstående har någon insyn i eller möjlighet att påverka pensionsgruppens arbete.

Ett andra steg är att stärka inkomstpensionssystemet genom att låta premiepensionsavgiften gå till inkomstpensionerna. Det skulle avsevärt minska risken för att bromsen slår till. Det skulle gynna både dagens och framtidens pensionärer.

I ett tredje steg behöver vi inse att det kan krävas politiska beslut om förstärkning av pensionssystemet om tillgångarna inte är tillräckliga. Det kan handla både om att göra det möjligt för fler att jobba längre och om att öka avgifterna i systemet.

Systemet måste göras om

Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Det är viktigt att vi gemensamt sprider de risker som kan uppstå även i ett nytt pensionssystem. Förvaltningen av pensionskapitalet måste ske effektivt och användas klokt för att stärka Sveriges samhällsbygge genom väl valda investeringar för framtiden. Pensionssystemet måste vara fullt finansierat via avgifter samt ha tillräckligt med fonderade medel för att klara ekonomiska kriser.

De återkommande sänkningarna av pensionerna är ett tecken på att pensionssystemet är felkonstruerat och behöver göras om. Vänsterpartiet är redo att ta ansvar och vara med i arbetet med att skapa ett bättre system där pensionärer kan leva på sin pension.

 

Wiwi-Anne Johansson

Talesperson socialförsäkringar och pensioner Vänsterpartiet

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas