Vänta inte med att behandla hörselnedsättning
Foto: Colourbox
Tyck! | debatt

Vänta inte med att behandla hörselnedsättning

3 mars är det World Hearing Day. Hörselföretagarna, det vill säga föreningen för privata vårdgivare inom hörselvård, påtalar vikten av att ta hand om hörseln och vilka konsekvenser det har för individ och samhälle om man inte behandlar sin hörselnedsättning. Du kan läsa deras debattartikel nedan.

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-03-03

Tillgänglighet och valfrihet inom hörselvården minskar kostnaderna för demenssjukdomar i Stockholms län

Vill man minska risken för att utveckla demens så är nedsatt hörsel den faktor, som du själv kan påverka, som har störst effekt. Att börja behandla nedsatt hörsel när den uppstår förbättrar prognosen, vad gäller att inte utveckla demens, längre fram. I Lancet-studien så menar man att korrigera nedsatt hörsel i mitten av livet (mellan 45-65 år) innebär att man kan minska demensfallen med 9%. Nedsatt hörsel är den påverkbara faktor, av 9 undersökta, som har störst effekt vad gäller att reducera demensutvecklingen i samhället.

Enligt Svenskt Demenscentrum så beräknas 130.000-150.000 personer i Sverige ha en demenssjukdom. År 2030 beräknas 180.000-190.000 personer lida av en demenssjukdom och 2050 är denna siffra 250.000 personer. Socialstyrelsen beräknar att samhällets kostnader för en demenssjuk är cirka 400.000 kr per år. Denna utveckling kommer att innebära oerhört stora utmaningar för kommuner och landsting kommande årtionden. Debattören Gunnar Wetterberg talar exempelvis om demensutvecklingen som ”kommunernas värsta framtidsfråga”.

Om man tidigt diagnosticerar och börjar behandla nedsatt hörsel – hur mycket kan samhällets kostnader för demenssjukdomar minskas?

Om man leker lite med siffrorna ovan så finns det alltså potential för att minska samhällets årliga kostnader för demenssjukdomar med 6,6-6,8 miljarder kronor 2030 och 9 miljarder kronor 2050. Detta är såklart en förenkling och ett mycket enkelt räkneexempel men visar ändå på potentialen och vikten av att börja ta hörselproblem på ett mycket större allvar. Utöver detta innebär ett bättre hörande i samhället vinster som ökad livskvalitet, minskad social isolering, minskat antal depressioner, minskade sjukskrivningar och ökad förmåga för individer att klara studier och arbete. Argumenten för en bättre hörselhälsa är många och starka.

Hur ser det ut i Sverige?

Studerar man hörselvården i Sverige är det tyvärr så att förstagångsanvändarna för hörapparater är 71,7 år och de har en hörselnedsättning med ett tonmedelvärde på 44,5 dB. Ur ett demensperspektiv så söker man hjälp alldeles för sent. I Lancet-studien pekar man på vikten av intervention redan vid 45-65 års ålder. I en stor amerikansk undersökning på över 6400 patienter såg man försämrad kognitiv förmåga redan vid mycket lätta hörselnedsättningar (tonmedelvärde under 25 dB) . Hörselnedsättningar som försummat folkhälsoproblem samt vikten av tidig diagnos och tidig behandling har lyfts i ett speciellt temanummer av Läkartidningen under hösten 2020 (Läkartidningen 40/2020)

Tillgänglighet och valfrihet innebär tidigare diagnos och snabbare behandling

I Stockholms län har det funnits valfrihetssystem inom hörselrehabilitering sedan 2012. Det har inneburit att tillgängligheten för att få hjälp om man hör sämre idag är bäst i Sverige. Hör du dåligt i Stockholms län kan du få hjälp inom någon vecka. Mångfalden av arbetsgivare och karriärmöjligheter har inneburit att Stockholm blivit attraktivt att arbeta i för Sveriges audionomer. Audionomer är ett bristyrke och det finns enbart cirka 1300 legitimerade audionomer i landet.

Undersöker man olika Regioner i Sverige så har valfrihetssystemet i Stockholms län, med både vårdval och Fritt val, inneburit att år 2017 så hade 45,8% av de hörselskadade hörapparat. Det är högst i Sverige. Det finns län i Sverige, med enbart offentlig hörselvård, där denna siffra ligger under 20%.

Vi inom Hörselföretagarna arbetar dagligen med dessa frågor. Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel är en väldigt kostnadseffektiv behandling som hjälper många människor oerhört mycket i sitt dagliga liv och arbete. Dessutom är den tekniska utvecklingen snabb och nya innovativa produkter kan snabbt komma patienterna tillgodo genom att Fritt Val-systemet i Stockholm. Vi tror på en mångfald av utförare, både privata och offentliga, inom svensk hörselvård. Våra medlemsföretag har tusentals kontakter med hörselskadade varje dag och kommer att vara en oerhört viktig resurs för att öka tillgängligheten, innovationsförmågan, digitaliseringen och produktionen av hörselvård både idag och imorgon. Vår närvaro ökar också attraktiviteten för kommande generationer audionomer genom att det ges möjligheter till utveckling och entreprenörskap. Allt detta kommer också för samhället leda till minskade kostnader för utanförskap, social isolering, depressioner och demenssjukdomar i Stockholms län framöver.

Styrelsen för Hörselföretagarna i Sverige Ekonomisk Förening

 

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-03-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas