Vilket parti ska få min röst?
Tyck! | Född -45
Pensioner, bostäder och vård.

Vilket parti ska få min röst?

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-01-23

Inför kommande val ska jag noga överväga vilket parti som ska få min röst. Något av det viktigaste, som kommer att avgöra detta från min sida, är vilket parti som sätter dagens pensionärer högt på listan.
Det är till stor del tack vare efterkrigsgenerationerna, 40- och 50-talisterna, som vi har det moderna och framstående samhälle vi idag lever i. Genom dessa generationers yrkesval, utbildningar etc lades grunden till framgångar för många på så många områden. Därför kräver vi nu ett slags ”återbetalning”, ett tack, genom höjda pensioner med ytterst låg beskattning eller ingen beskattning alls.

Hur många är det inte som slutar sina yrkesliv med betydligt lägre slutlöner än min och därmed också låg pension?

I dagens samhälle med helt andra lönevillkor än de som efterkrigsgenerationerna började sina yrkesliv med, är det ett fullkomligt hån att tvingas leva på gränsen till existensminimum, vilket är dagens sanning för alltför många gamla.
Som jämförelse kan jag nämna att den månadslön jag började min yrkesbana med för 50 år sedan var 1 200 kronor i månaden före skatt! Den ansågs tämligen hög! En lön jag skulle överleva på. Och ja, det fungerade MEN löneutvecklingen under mina 45 yrkesverksamma år var verkligen inget som direkt ”lyfte” min situation.

Min slutlön kom inte ens upp i 30 000 kr i månaden trots att jag hade en hög utbildning i botten. Hur många är det inte som slutar sina yrkesliv med betydligt lägre slutlöner än min och därmed också låg pension?
Det måste bli en radikal förändring av våra pensioner, en värdeuppskrivning i paritet med dagens övriga lönevillkor! Det parti som tar aktiv ställning för detta och kan visa och bevisa att de vill och gör skillnad i denna fråga, det partiet har en enorm fördel i valet hösten 2018 och kan gynnas av den stora gruppen pensionärer!

Vi kräver vidare att hyresbostäder ska göras tillgängliga till rimliga månadskostnader och inte, som idag, ha så höga hyror att en medelmåttig pension inte ens räcker. Om hyrorna sänks för pensionärer, kommer många bostäder/hus att frigöras för yngre generationer, yngre familjer som idag ser det som omöjligt att kunna bo tillräckligt stort för sig och sina uppväxande barn.

hyresbostäder ska göras tillgängliga till rimliga månadskostnader

Hela bostadsmarknaden bör för övrigt se över systemet med bostadsrätter vs hyresrätter. Sent ska syndaren vakna, heter det. Nu börjar det bli aktuellt att göra om bostadsrätter till hyresrätter efter att det för ett antal år sedan var en fullständig översvämning på bostadsmarknaden av alla hyresfastigheter som skulle göras om till bostadsrätter. Nu är det dags att inse faktum, göra om och göra rätt!

Utöver detta kräver vi pensionärer också att sjukvården ska säkras genom anställande av mer personal, anpassning till behovet, så att alla gamla kan känna sig trygga när de tvingas anlita sjukvården. Vi måste veta att vi behandlas på exakt samma villkor som yngre generationer när vi behöver vård. Vi får inte ratas!

Framför allt kräver vi att bli lyssnade på. Vi har stor erfarenhet av livet, vi har kunskap inom väldigt många områden, vi har sunt förnuft och vill ha en dialog med de läkare vi träffar. Jag är av den bestämda uppfattningen att även läkarna tycker att en dialog är värdefull och viktig. Generationen två steg tillbaka var inte lika talför som dagens pensionärer är. Den generationen lyssnade, nickade och gjorde exakt vad doktorn föreskrev. Så är inte fallet idag. Vi ifrågasätter, vill veta och kan föra ett konstruktivt samtal.

Vi måste behandlas på samma villkor som yngre generationer när vi behöver vård.

Vi kräver också att tandvård ska ingå i systemet och inte betraktas som en lyxvara att betalas med surt förvärvade och beskattade pengar, särskilt gällande de pensionärer som idag knappt har tillräckligt till mat och husrum.
Hemsjukvård och hemtjänst är ytterligare inrättningar som måste finnas för äldre i utökad form. Hela samhället tjänar på att sjukvården kan komma hem till den som behöver vård, precis som hemtjänsten som ska ha längre besökstider för att utföra ett mer fullständigt arbete hos den vårdbehövande, inte bara säga hej, lämna en matlåda och sedan gå igen.

Resurser måste till för att personalen ska kunna känna att de gör skillnad och att de själva känner tillfredsställelse i tjänsten. De äldre ska också ha rätt att själva säga vad de vill att hemtjänstpersonalen ska göra, till exempel handla tillsammans, bara fika en stund, laga lite mat, städa lite eller ta en skön promenad. Tiden ska vara tillräcklig för att personalen inte ska behöva känna den stress som de har idag.

Vårdsektorn ska också uppvärderas och lönerna höjas så yrket blir mer attraktivt och dessutom ska mängder av tjänster utannonseras och tillsättas med personal som blir ordinarie, inte via inhyrningar! Om alla landsting agerar likadant, anställer tills-vidare-personal till konkurrensmässiga löner och inte hyr in, kommer hela samhället att tjäna på det. Personalen stannar kvar, patienterna får den omvårdnad de har rätt till, och landstingens ekonomi kommer i balans. Samma sak här: det parti som kan driva en fråga som denna för oss invånares bästa kommer att få våra röster.

Valet 2018 kommer med största sannolikhet att bli mycket avgörande för hur Sverige utvecklas framöver och de partier som har insikt och som kan agera och visa att de verkligen kommer att och verkligen vill förändra till det bättre för oss i väljare och särskilt för den stora gruppen pensionärer, dessa partier har mycket att vinna. Vi kräver en radikal förändring på många områden! Det är dags att vakna! Det är både vi pensionärer och alla andra invånare i vårt avlånga land värda!

Född -45 men fortfarande på hugget!

Tidningen Senioren
Publicerad 2018-01-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas