Personligt | Reidar och Jerry Jönsson

Utökat Rut och Rot för pensionärer eller lägre restaurangmoms?

Höj avdragsrätten för RUT och ROT för seniorer och sänk momsen på friskvård. Det skulle vara betydligt effektivare och samhällsnyttigare än sänkt krogmoms, menar insändarskribenterna.

Publicerad 2011-09-22

Att ta upp frågan om pensionärernas situation är i dagslägets besvärlig ekonomisk situation är förmodligen inte något som får applåder. Men när våra politikers enda förslag till förbättring av den svenska ekonomin är att vi genom sänkt restaurangmoms solidariskt skall äta och dricka oss fram till en sundare ekonomi och mindre arbetslöshet frågar vi oss ändå – utan att missunna någon en trevlig restaurangkväll – om det inte finns någon enklare skattereformer som kunde förbättrade pensionärens ekonomiska och sociala livssituation, samtidigt som de skapade fler arbeten för den yngre generationen?

Till exempel, genom en särskilt riktad höjning för den avdragsgilla delen i RUT och ROT-avdraget för pensionärer kan det skapas fler arbetstillfällen än vid sänkt restaurangmoms. En ökning om 20 %  till 70 % avdragsrätt vid sextiofem års ålder vid utnyttjandet av RUT och ROT skulle underlätta pensionärens vardag, samtidigt som arbetstillfällena skulle vara i en långt mera produktiv sektor än restaurangnäring eller vanlig konsumtion.

Också en sänkning av momsen för kostnader vid utnyttjandet av legitimerad och godkänd friskvård, inkluderat rehabiliteringsbehandlingar, skulle vara en nödvändigare reform än sänkt restaurangmoms. Här finns otaliga positiva effekter för folkhälsan, flera arbetstillfällen och åter igen, en reform som något skulle balansera pensionärernas försämrade situation.

Kostnaderna för dessa reformer, som alla politiska partier borde kunna ställa sig bakom, kan räknas in på både nya arbetstillfällen och skatteintäkter.

Att med en sådan reform från politikernas sida återhämta lite av det missbrukade förtroendet gentemot pensionärerna kan också räknas in som en positiv effekt. Den stora väljarkåren pensionärerna kanske åter med nytt mod skulle kasta sig in våra svåra samhällsfrågor och inte som nu drivas ut i samhällets yttersta marginaler.

Reidar Jönsson, Stockholm
Jerry Jönsson, Uddevalla

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas