Åsikter

Vad är nu på gång med SPF?

En förening eller förbund kan mycket väl utvecklas och förnyas utan att man behöver byta namn och logo, anser insändaren.

Publicerad 2014-02-17

Innevånarna i Sverige blir allt äldre, och därmed ökar samhällets ansvar för en politik som tar hand om pensionärernas behov!
Här är SPF och övriga pensionärsorganisationer en viktig och angelägen kraft att arbeta för att så sker. Inte minst inom KPR där det finns möjligheter att driva pensionärsfrågor och påverka politiker att driva ”rätt ”politik.

Angelägenheten med pensionärsorganisationer, som får allt fler gamla att arbeta för, är stor!
Vår förbundsordförande har nu kommit på, och driver en idé om, att SPF skall ändra sina stadgar, byta namn och logo (igen)och inriktning till att ansluta yngre till vårt förbund, (vilket är möjligt i dag). Detta förefaller mig vara en tokig politik när vi alltså får allt fler äldre. De yngre har sina organisationer som företräder dem och deras intressen. Med fler äldre blir alltså möjligheten till fler medlemmar större, och att företräda dem och driva pensionärsfrågor aktuella för dagen blir mer angeläget.
Jag har inbillat mig att den tidigare fadäsen med förslag om namnbyte och logo skulle givit K-E Olsson och C:o klart besked från medlemmarna, K-E kan hålla isär sina olika uppdrag påstår han. Men jag undrar jag, kan man verka i ett politiskt parti och komma med idéer om månggifte, fri invandring, platt skatt med mera, då lär man vara kapabel att hitta på vilka stolligheter som helst.
Behåll namn, och logo och ändra sparsamt i stadgarna, det är mitt förslag, och till valberedningen föreslår jag, arbeta fram ett nytt namn till förbundsordförande, men denne skall stå fri från partipolitisk verksamhet! Gärna åter igen en kvinna till ny förbundsordförande!

Pensionär är negativt men senior positivt har vi fått höra.
Pensionär är vackert ger respekt och säger att här är en person som kämpat och bidragit till samhället och landets framgång och utveckling! Senior är alla som lämnar junioråldern och inte hunnit göra så stort avtryck i samhället. Möjligen ett mål i senaste matchen men det är väl de närmast sörjande i föreningen som bryr sig.
Pensionsersättningen som kom var negativ men jag tror inte den varit positivare om det kallats seniorbidrag. I alla blanketter där man skall lämna uppgift om civilstånd, yrke med mera och en ruta att kryssa för pensionär. Tror inte det kommer att ändras till senior.

En förening eller förbund kan mycket väl utvecklas och förnyas utan att man behöver byta namn och logo. Man kan byta ordförande och eller del av styrelsen eller lagledaren för A-laget, men många mindre drastiska åtgärder kan leda fram till uppryckning och piggare aktiviteter.
Har försökt få reda på var det tidigare ”stolleprovet” med försök till nytt namn och logo kostade, men icke. Det förefaller hemligt?!
Vad har man beräknat kostnaden till i det senaste förslaget? Hur många miljoner får det kosta? Det blir mycket dyrt hävdar jag, när man skall byta namn och logo, kasta allt från medlemsnål till fana?

Alla i samhället vet kanske inte vad SPF står för som förkortning, men man vet att det är en pensionärsorganisation som skall, och i många fall också kämpar för pensionärernas rätt i samhället.
Seniorerna är inte lika klart där emot utan kan likaväl handla om fotbollslaget.
Jag yrkar på att förbundet utvecklas och anpassas till tiden utan att för den skull fördärva namn och logo!

Med bästa pensionärshälsning!
Anders Löfgren

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas