Åsikter | Jan-Erik Jansson, programmerare

Var finns bostadspolitiken?

Publicerad 2014-09-03

Hur i hela friden kan en så kallad flyttskatt förhindra en eventuell flytt? Som vi har det i glesbygd, ska vi flytta FRÅN ett hus som vi aldrig får sålt på grund av inga jobb, TILL ett hus i en stad där det är bostads och lägenhetsbrist! Var finns bostadspolitiken? Faktum är att det finns ingen!!

Jan-Erik Jansson
Programmerare

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.