Åsikter | E.E.

Våra pensioner

SPF:s Stockholmsdistrikt anordnade den 19:e maj ett informativt möte i Stockholm. Avdelningschef Ole Settergren på Pensionsmyndigheten lämnade en klargörande beskrivning av hur systemet uppbyggts i avsikt att vara stabilt för överskådlig framtid.

Publicerad 2011-05-23

Jag uppfattade informationen som så att regelverket innebär att intäkter och utgifter i systemet skulle balanseras inom en treårsperiod. Det var på grund av att finansieringen inte räckte till som våra pensioner sänktes.

Av framställningen framgick också att ca 40% av alla ålderspensionärer har betalat så lite till pensionssystemet att de har förmånen att få en garantipension eller del av pensionen som garantipension.
Enligt PM av Allan Ekström ledamot av distriktsstyrelsen kan en pensionär med garantipension och bostadstillägg erhålla netto 11 150 kronor per månad, vilket är 1 850 kronor mindre än en pensionär med maximal ATP erhåller.

Garantipension belastar inte pensionssystemet
Under mötet kom många synpunkter fram och även önskemål om justering i nuvarande beräkning av våra ålderspensioner. Jag kan instämma i att alla löften som utställts genom åren inte uppfyllts, inklusive att pengar tagits från ATP-systemet  Detta innebär inte att jag anser att våra organisationer SPF, SPR med flera skall ägna sin tid åt att föreslå högre skatter och/eller avgifter för våra barn och barnbarn för att våra pensioner skall kunna ökas. Vi får komma ihåg att garantipensionen för närvarande inte belastar pensionssystemet och betalas över statskassan.

Mitt förslag är i stället att SPF skall arbeta för alla pensionärer, såväl de med ATP som de som kommer in med hela sin pension enligt det nya systemet om cirka 10 år. Det framgick tydligt att om dessa inte tar ansvar för behovet av senareläggning av sin pension, så kommer deras pension att minska, precis som våra gjort.
Jag anser således att våra valda representanter skall lägga ner hela sin själ i att få våra skatter att bli desamma som löntagare nu har. Vi skall inte gå in för några höjningar av avgifter för våra efterlevande utan vara försiktiga med att komma med krav.

Bevara oss från de politiska ingrepp som då kan bli följden!

/EE

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas