Personligt

Vart tog pensionsfrågan vägen?

Publicerad 2013-10-23

Debatten just nu handlar mest om detaljer som hur PPM- pengarna ska behandlas, inte om hur stora pensionerna ska vara jämfört med lönerna, hur de ska utvecklas, och vem som ska bära riskerna om det blir underskott i systemet.

Målet måste vara att pensionerna ska vara större, inte som nu bara hälften av slutlönen, att de ska följa utvecklingen av lönerna, och att riskerna för att systemet går med underskott ska tas av dem som kan påverka verksamheten.

Endast staten kan göra detta. Därför bör staten ta över ansvaret för pensionssystemet. När AP-fonderna har flyttats över till riksgälden kan statsskulden minskas till ett par hundra miljarder kronor,  pensionssystemet ändras så att pensionerna blir tillräckligt stora, och att de följer utvecklingen av lönerna.  AP-fonderna och PPM – fonden, som inte sköter uppdraget att förvalta pensionärernas pengar på ett godtagbart sätt, bör  fråntas denna uppgift. Att alla ska arbeta längre bör stimuleras, genom att pensionen ökar mer än enligt nuvarande regler om pensioneringen senareläggs.

Pensionärsförbunden kan vid de allmänna valen till ledning för dem som ska rösta ta reda på och sprida kännedom om hur partierna  har skött sina uppgifter.

Ingvar Fridell, Danderyd.   Göte Nilsson, Björkvik

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas