Vi är så dåliga på att bekämpa miljöhoten
Åsikter | Mari Ann Regen, SPF Seniorerna pensionär
Foto Colourbox

Vi är så dåliga på att bekämpa miljöhoten

Publicerad 2015-09-14

Jag är mycket orolig för hur vi hanterar de pågående miljö- och klimatförändringarna. De borde tas upp och diskuteras i alla sammanhang. Visst är det viktigt att få möjligheter till jobb, att få en bra skola och vård och omsorg till dem som behöver den. Men allt förbleknar jämfört med det faktum att vi är så dåliga på att bekämpa miljöhoten och att ta itu med dem som är allra värst. Hotet innebär ju att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn inte får en planet som man kan leva på…

En av sommarpratarna i P1 nu i somras var professorn i miljövetenskap Johan Rockström. Han ger en tydlig bild av hur allvarligt läget är för vår planet men också att en förändring kan vara på gång om alla ställer upp. Har ni möjlighet till det, gå tillbaka till det programmet och lyssna på honom!

Året 2015 är ett viktigt år. Det är det år då världens alla ledare ska ha överläggningar och träffa globala överenskommelser och sätta gemensamma klimatmål. Det är bara att hoppas att det blir mer än vackra ord!

Miljöfrågorna i vår nära omgivning borde komma högst upp på politikernas dagordning – helst över partigränserna. Men så är det inte!

Vi har inga andra fiender än oss själva när det gäller den negativa klimatutvecklingen. Om inte annat så måste vi förmedla den information vi har om pågående klimatförändringar till våra barn – barnbarn – och barnbarnsbarn. Det är deras framtid det gäller.

Samtidigt ska de veta att det finns möjligheter att stoppa denna pågående uppvärmning av klimatet som för med sig höjningar av jordens vattennivåer och utarmning av djur- och växtliv. Våra ”människovållade” koldioxidutsläpp måste minska. Detta är nu alla seriösa klimatforskare ense om. Och det måste ske snabbt.

Sverige är ett litet land men vi är bra på att ställa om och kan ändra kurs när vi anser att vi verkligen måste. Trots vår nya mer miljöinriktade regering går det i alla fall alldeles för långsamt med vår omställning när det gäller klimatet. Vi har goda förutsättningar att visa andra länder – inom EU i första hand – att det på olika sätt visst går att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi.

Rent allmänt gäller att se till att koldioxidutsläppen görs dyrare, och dyrare så vi till slut avstår från dem. Det går men vår omställning måste börja nu!

Mari Ann Regen, SPF Seniorerna pensionär

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas