Åsikter | Fridell/Nilsson

Vi får ingen del av välståndsökningen

Välståndet har ökat mycket under de senaste åren, men det har inte kommit alla till del. Också mycket annat som är viktigt för oss pensionärer har hänt.

Publicerad 2011-11-14

Pensionerna

Många av de kvinnor som valde att under några år sköta hemmet och uppfostra sina barn i stället för att lönearbeta, gjorde en mycket viktig arbetsinsats. Men de fick enligt det nya pensionssystem som infördes vid sekelskiftet inga pensionspoäng för detta arbete, utan fick nöja sig med en mycket mager garantipension att leva av.

Lägre ju äldre man blir

För dem som lönearbetar är pensionen helt eller delvis grundad på löneutvecklingen, men med en minskning varje år med 1,6 procent. Systemet var redan från början underfinansierat. För att undvika att det skulle gå med underskott finns en ”broms” som slår till i så fall och sänker pensionerna. Dessutom blir pensionen lägre ju äldre man blir, trots att levnadskostnaden stiger.

De som förvärvsarbetade övertog en del av ansvaret för finansieringen av det nya systemet. Samtidigt tog de hand om den AP- fond på cirka 700 miljarder som hade betalats in som grund för pensionerna. Det påstods att denna fond var onödigt stor. Statsfinanserna var vid denna tidpunkt extremt dåliga. Därför flyttades 258 miljarder över till statskassan. Detta bidrog till att statsfinanserna blev bättre, och att pensionssystemet i stället blev ännu sämre.

Bromsen slog till

Vid finanskrisen 2008-2009 uppkom därför ett stort underskott i pensionssystemet. Vid årsskiftet 2009/10 var det 322 miljarder. ”Bromsen” slog till, och pensionen är i år sänkt med 7,2 procent. Dessutom betalar pensionärerna högre skatt än de som har förmågan och förmånen att kunna och få jobba. Också de som har tjänstepension har problem, för att pensionsbolagen har svårt att uppfylla vad de har lovat.

Ny ekonomisk kris

Nu har inträffat en ny stor ekonomisk kris, som väntas leda till en långvarig försämring av konjunkturen. Bromsen kommer därför att slå till flera gånger. Pensionerna kommer att minska ytterligare, och skillnaden mellan de inkomstgrundade pensionerna och garantipensionerna att bli mindre.
Detta drabbar dem som nu är pensionärer. Men det kommer att drabba alla övriga när de går i pension.

Oacceptabelt

De fem pensionärsförbunden har därför krävt en översyn av pensionssystemet. Det är helt oacceptabelt att de ansvariga politikerna hittills har vägrat att göra en sådan översyn.

Idag, den 11/11 2011, har hållits ett seminarium om pensionerna, som nog kommer att refereras på annan plats (se länk nedan). Själva gör vi bara följande tillägg till vad som står här ovan.

Ökat välstånd – men inte för pensionärer

Under de senaste åren har skett en mycket stor ökning av välståndet i landet, flera tiotals procent. Medborgarna kan indelas i olika grupper med hänsyn till hur stor del som de har fått av denna ökning.

Garantipensionerna har i stort sett följt prisutvecklingen. Dessa pensionärer har därför inte fått någon andel av ökningen av välståndet.

De som har lönearbetat har helt eller delvis sin pension grundad på löneutvecklingen. Trots att de har varit med om att bygga upp välståndet, har inte heller de fått någon andel. Deras pension minskas varje år på grund av 1,6-procentavdraget, och av att bromsen har slagit till när systemet gått med underskott.

De som är yrkesverksamma har därför tagit hand om nästan hela välståndsökningen, eftersom lönerna har stigit så kraftigt.

Avreglering och riskkapitalbolag

Viktiga samhällssektorer har avreglerats, bland annat järnvägarna, energisystemet, vården, omsorgen, apoteken och skolan. Följden har blivit en omfattande privatisering, som fått allvarliga följder även för pensionärerna.

Medelstilldelningen till järnvägarna har under många år varit helt otillräcklig, och trafiken har varit uppdelad på en stor mängd bolag. Detta har lett till ineffektivitet och under de två senaste kalla vintrarna till stora problem med inställda eller försenade tåg.

Energisystemet behärskas nu nästan helt av tre stora elbolag, vilket lett till höga elpriser och nätavgifter, och misskötsel i form av att flera kärnkraftverk nu är ur drift.

Vanvård

En stor del av vården, omsorgen, apoteken och skolorna ägs nu av riskkapitalbolag. Många av dessa sköter sina uppgifter så dåligt att följden har blivit vanvård. De har dessutom utnyttjat skatteparadis för att undvika beskattning i Sverige. De har därigenom tillskansat sig vinster i mångmiljardklassen.

Dessa problem uppmärksammades i medierna redan för flera månader sedan. Det är obegripligt att de ansvariga politikerna först nu har föreslagit åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena.

Ingvar Fridell, Danderyd
Göte Nilsson, Björkvik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas