Åsikter | Erik

Vi måste få hjälp av de yngre

Publicerad 2011-12-06

Jag tror att vi pensionärer måste få hjälp av de yngre i respektive demonstrationer. De har högre röster i jämfört med våra ”svaga och hesa”. Den regering som har makten idag har inte något intresse till att ge oss mera. ”Vi skall födas men inte gödas”!

Erik

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.