Boende

Här byggs bostäderna

Publicerad 2008-06-19

Den som vill komma i kontakt med byggföretag som bygger seniorbostäder på en ort kan antingen höra av sig direkt till företaget i fråga, om man känner till det, eller till kommunen.

Kommunerna rapporterar varje vår in de seniorbostäder som är på gång till länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät. De bör alltså kunna lotsa vidare till fastighetsägare (privata och allmännyttiga) som planerar nya seniorbostäder. Fråga på kommunen efter avdelningen som ansvarar för bostadsmarknadsenkäten, ofta plan- och stadsbyggnadsenheterna.

För allmännyttans seniorbostäder kan de kommunala bostadsbolagen kontaktas direkt.

Hittills har 14 av 21 län skickat in sina sammanställningar. Vi uppdaterar listan i takt med att fler svar kommer in.

Faktainsamling och sammanställning: Maria Wiberg

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas