Så mycket kostar en begravning
Ekonomi & juridik | Dödsfall

Så mycket kostar en begravning

En begravning kostar i snitt runt 26 000 kronor. Låter det dyrt? Då kan det vara idé att jämföra begravningsbyråer och titta vad de ger för pengarna. Att planera för sin egen jordfästning är också bra. Det underlättar för de anhöriga.

Publicerad 2013-03-11

Omkring 90 000 människor dör varje år i Sverige. Trots att alla vet att vi ska dö talar vi sällan om hur vi vill ha vår begravning. Många tycker att ämnet är obehagligt och tänker att det får de anhöriga ta hand om när det blir aktuellt. Men när döden väl inträffar står anhöriga ofta handfallna och överlåter åt begravningsentreprenören att bestämma det mesta. Det kan bli onödigt dyrt och kanske inte alls som vare sig den döde eller de anhöriga önskat sig.

Många kostnader faller på dödsboet

En del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall täcks av den obligatoriska begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln. I den ingår gravplats i 25 år på allmän kyrkogård, gravsättning och kremering, vissa transporter av kista, lokal för förvaring och visning av stoft samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler, vid till exempel borgerlig begravning. Övriga tjänster får dödsboet betala. Det handlar om kista, påklädning, dekoration, blommor, annonsering, begravningsceremoni, minnesstund, gravsten och skötsel av graven med mera. Här finns en del att välja mellan i olika prisklasser och en god idé är att ta in anbud från några begravningsbyråer.

I Sverige finns cirka 800 begravningsbyråer, hälften är privata och anslutna till Sveriges begravningsbyråers förbund. 300 ingår i folkrörelseägda Fonus. Fonus äger även
lågpriskonceptet Fondkistan, som drivs av enskilda entreprenörer på franchisebasis. Övriga begravningsbyråer är fristående.

Jämför begravningsbyrå

De flesta har utmärkta hemsidor med mycket information. Där kan man orientera sig om utbud och jämföra priser. Fondkistan erbjuder en enkel begravning till ett fast grundpris, 8 900 kronor. Men för den som vill ha kistdekoration i stället för det bårtäcke som ingår, annons i lokaltidningen och minnesstund med kaffe och kaka för 30-talet personer tillkommer nästan lika mycket.
– Våra begravningar ligger i snitt på 16 000 kronor. Tidigare var det status att begravningar skulle kosta. De flesta som dör nu är födda på 1920- och 1930-talen. De är vana att spara och har sagt ifrån innan att de inte tycker att deras begravning ska kosta, säger Tord Högman, franchisetagare till Fondkistan i Gävle.

Bårtäcke i stället för blommor

Han berättar att vid en fjärdedel av de begravningar företaget ombesörjer används bårtäcke på kistan i stället för dyra blomsterdekorationer.

– Tidigare användes bårtäcke bara vid fattigmansbegravningar. I dag är de vackrare och användningen ökar. Både vi och församlingarna tillhandahåller bårtäcken.

Ignis, den största privata kedjan med kontor enbart i Stockholmsområdet, ger på sin hemsida exempel på begravningar i olika prislägen: Enkel begravning 11 235 kronor, ”fasters” begravning 22 280 kronor, ”morfars” 31 935 kronor och ”mors” begravning 41 315 kronor.
– En normalbegravning landar på 25 000–30 000 kronor. Men 40 procent av notan kommer från underleverantörer. En normalstor dödsannons i Dagens Nyheter kostar till exempel runt 4 500 kronor. Och vill man ha en minnesstund för ett 40-tal gäster med mat, kaffe och tårta för 250 kronor kuvertet går det på 10 000 kronor, säger Linus Arnstberg, avdelningschef på Ignis.

Borgerliga begravningar blir vanligare

Antalet borgerliga begravningar ökar stadigt allt eftersom fler lämnar svenska kyrkan. De utgör nu drygt tio procent av samtliga begravningar, jämfört med två procent år 2000 då kyrkan skiljdes från staten.

Borgerliga begravningar kan i princip se ut hur som helst. Det kan vara en akt kring urnan på sommarstället eller kring kistan hemma i trädgården.
– Vi hade en begravning på en klippa på Värmdö utanför Stockholm och åkte dit med kistan i båt, berättar Linus Arnstberg.

Vanligast är dock att ceremonin äger rum i ett kapell utan religiösa symboler, upplåten för begravningsakter. Organist kan ingå utan kostnad, men officiant bekostas av dödsboet. Officianten kan vara en vän eller släkting, men kan också förmedlas av bland annat begravningsbyrån, kommunen eller föreningen Humanisterna.

Arvodet för en inhyrd officiant i Stockholm ligger kring 3 500 kronor.
– Oftast är det ingen skillnad i pris på borgerliga begravningar jämfört med kyrkliga, säger Linus Arnstberg.

Livförsäkring täcker del av begravningskostnaden

Utgifterna vid ett dödsfall tar inte slut vid begravningen. Enligt en rapport från Sifo föredrar en majoritet, eller 51 procent av svenskarna, gravsten när en nära anhörig ska jordsättas. Priserna varierar stort på gravstenar beroende på storlek och utformning. Fonus till exempel saluför liggande och stående gravstenar med inskription från 6 900 till 46 500 kronor via www.stentorget.se.

Vid dödsfall ska även bouppteckning upprättas över den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet ska sedan avvecklas och arvskifte ske. Detta är komplicerade saker där man gör bäst i att ta hjälp av en jurist. Fondkistan tar 3 500–4 500 kronor för en normal bouppteckning medan Fonus helägda dotterbolag, Familjens jurist, uppger att en vanlig bouppteckning kostar mellan 7 000 och 12 000 kronor.

Den som vill försäkra sig om att det finns pengar till alla omkostnader när man dör kan teckna en begravningsförsäkring via begravningsbyråerna. Nya medlemmar i SPF mellan 60 och 70 år erbjuds att teckna en livförsäkring som faller ut vid dödsfall, antingen med ett basbelopp, 44 500 kronor, eller ett halvt basbelopp på 22 250 kronor. Premien är 124 respektive 62 kronor i månaden.
– Det finns de som säger: ”När jag dör får de sälja huset”. Men det tar tid. Med en livförsäkring får dödsboet pengarna inom två, tre veckor, säger Birgitta Holmsten på SPF.

Olika begravningstrender

Sveriges begravningsbyråers förbund, SBF, har tagit fram kistor som speglar olika livsstilar. Kistan Skogsro är för den som gillat skog och natur och Ocean för den som haft en kärlek till havet. Ett annat alternativ är Angelbox, en knallrosa kista med änglavingar på handtagen och urna i samma stil. Dessa kistor kostar kring 10 000 kronor jämfört med den billigaste så kallade transportkistan för cirka 3 000 kronor.

Att placera personliga föremål som ett kastspö, ett hagelgevär eller ett fotografi på kistan i stället för blommor är också en trend liksom att välja en egen symbol i dödsannonsen.
– En annan tydlig trend är att folk inte hinner begrava sina anhöriga. Många har så mycket att stå i och har svårt att få till tid i sina kalendrar, säger Ulf Lernéus, vd på SBF.
Fenomenet började 2005 och har lett till att tiden mellan död och begravning i Sverige är betydligt längre än i andra länder. Efter en lagskärpning i fjol får det gå högst en månad mellan dödsfall och kremering/gravsättning.

 

Annika Danielsson
redaktionen@veteranen.se

Så kan det kosta

BEGRAVNING FÖR 8 900 kr
(Fondkistans grundpris). Ingår:
Kista (obehandlad) och vid kremering urna.
Tillhandahållande av bårtäcke.
Svepning.
Erforderliga kontakter med myndigheter.
Beställning av kremerings- och gravsättningsbevis.
Bokning av förrättningslokal (kyrka till exempel).
Överenskommelse med präst eller annan officiant.
Representation vid begravningen.
Upprättande av minnespärm med förteckning över bårblommor med mera.
Arvode till Fondkistan.
Lagstadgad mervärdesskatt.

BEGRAVNING FÖR 41 315 kr
(Ignis)
Kista Hav handmålad (konstnär Emma Netterberg) 9 985 kr.
Omhändertagande av avliden 1 470 kr.
Representant vid personligt avsked 1 470 kr.
Begravningstransporter och
bärare, nödvändiga inom Storstockholm 2 990 kr.
Representant vid begravningen 2 450 kr.
Kistdekoration Natur på tema hav 1 900 kr.
Urna Mare (sjösättningsurna) 990 kr.
Minnesalbum 0 kr.
Begravningsbyråns grundarvode 5 390 kr.
Tilläggsarvoden 2 445 kr.
Solist manlig 2 500 kr.
Annons i DN, cirka 3 500 kr.
Lunch på restaurang Ulla Winbladh 10 personer 6 000 kr.
15 tryckta program 225 kr.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas