Jobba

Fler väljer att jobba efter 65

Publicerad 2010-10-04

Det är Ekot som tagit fram statistik från en utredning som bli klar i höst, beställd av regeringen. Den visar att det är fler män än kvinnor som stannar kvar på arbetet efter 65. De som jobbar kvar är snarare högutbildade än lågutbildade och är företagare snarare än löntagare om man jämför med resten av befolkningen.

Enligt Ekot finns inga vetenskapliga belägg för att de senaste årens skattelättnader för pensionärerna har fått fler att stanna kvar i arbete efter 65, men de forskare man pratat med ser ändå vissa samband:

Pensionsreformen gör att man måste arbeta längre för att få samma pension i det nya systemet som i det gamla. Att löntagare kan välja att jobba till 67 års ålder tros också bidra till att fler faktiskt gör det. Och de nya skattereglerna som gör det billigare för en arbetsgivare att anställa en person över 65 verkar också spela in, rapporterar Ekot.

Ylva Larsson
ylva.larsson@veteranen.se

HUR LÄNGE JOBBADE DU?

Kommentera artikeln!

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas