Ekonomi & Pension | valet 2018

Vill lyfta frågan om livskvalitet i valet

Diskrimineringen mot äldre i behov av stöd och omsorg måste få ett slut. Det anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-07-16

Förbundet kämpar för att valrörelsen leder till att politikerna lovar att modernisera Socialtjänstlagen.
För att förstärka äldres rättigheter är ett första avgörande steg att få bort formuleringen ”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen och ersätta den med det starkare och mer förpliktigande ”goda levnadsvillkor” som finns i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, anser SPF Seniorerna.

Pågår utredning

Att analysera begreppet ”skälig levnadsnivå” ingår också i en pågående utredning av Socialtjänstlagen som Margareta Winberg leder.

Men frågan är om SPF Seniorernas krav kommer att hörsammas – i praktiken. Förbundet anser att direktiven i praktiken förbjuder nya kostnader.
Den kritiken stöds av forskarna Håkan Jönsson och Tove Harnett, båda experter på socialt arbete.

Stötande

– I Margareta Winbergs uppdrag ingår att se över vokabulären mellan Socialtjänstlagens behovsbedömningar och de rättigheter man har enligt LSS. Men i direktiven står också, något stötande, att det inte ska innebära en högre ambitionsnivå. Det ska inte kosta mer pengar, säger Håkan Jönsson.
– Då blir det bara löjligt, en lek med ord. För det är givet att goda levnadsvillkor innebär en höjd ambitionsnivå om man skulle tillämpa den på äldreomsorgen.

Lägstanivå

Skälig levnadsnivå har blivit en botten för exempelvis hur sällan man kan få gå ut och gå och att det fortfarande kan kallas skäligt, enligt Tove Harnett.
– Vi ser i kommunerna att åtskillnaden mellan en rättighetslag som LSS och en ramlag som Socialtjänstlagen omfördelar resurser till LSS-delen.

Regeringen grubblar över framtiden

Både Socialtjänstlagen och LSS-lagen är under utredning.

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.
Ett delbetänkande presenterades den 24 april. Det förebyggande synsättet i den framtida socialtjänsten präglade Margareta Winbergs presentation.
Men vad det innebär för äldre med funktionsnedsättning som idag får hemtjänst återstår att se. Möjligheterna att påverka utredningens innehåll och fortsatta inriktning kan vara stor med tanke på det stundande riksdagsvalet och en valrörelse som infaller mellan del- och slutbetänkandet.

Även LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, är under utredning. I februari kom ett förslag, som dock drogs in efter hård kritik från bland annat SPF Seniorerna, som innebar att äldre över 80 år skulle förlora sin rätt till personlig assistans.
Utredaren Gunilla Malmborgs idé gick ut på att de som fyller 80 år istället skulle få hjälp av kommunernas äldreomsorg.
Det färdiga slutbetänkandet ska lämnas till regeringen några veckor efter valet, den 1 oktober i 2018.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-07-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas