Är det rätt med besöksstopp?
Foto Colourbox
Hälsa | Ingmar Skoog om seniorhälsa

Är det rätt med besöksstopp?

Antal smittade med coronaviruset ökade rejält under oktober-november. I mitten av november införde därför Stockholm och Göteborg något man kallar besöksstopp på äldreboenden. Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen meddelade genast att besöksförbud är olagligt.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-12-27

Någon riktig förklaring på skillnaden mellan besöksstopp och besöksförbud har inte getts. Att hindra äldre personer att ta emot besök i sitt eget boende är alltså olagligt. Redan när regeringen tog bort besöksförbudet tidigare, införde olika kommuner och boenden egna regler, som hur ofta man får göra besök, hur länge besöken får vara, att personal måste vara med och ett stort antal andra varianter. Allt det här är förstås inte heller tillåtet utan måste ske i samråd med de boende och deras anhöriga.

För att få detta att fungera borde man anställa hygiensköterskor.

Nästa fråga är hur stor betydelse besöksförbud eller besöksstopp har. Några klara besked om det har inte getts. Ungefär hälften av alla dödsfall i covid-19 har hittills inträffat på äldreboenden. Veckan innan besöksförbudet den 1 april avled enligt Folkhälsomyndigheten totalt 282 personer i Sverige. Första veckan efter att besöksförbudet infördes avled totalt 597 personer i covid-19, andra veckan 666 personer, tredje veckan 591 personer, fjärde veckan 562 personer och femte veckan 533 personer.
Dessa förfärliga siffror tyder inte på att besöksförbudet hade någon jätteeffekt, men det måste studeras närmare. Det är alltså inte troligt att anhöriga dragit in den mesta smittan. Inte minst med tanke på att en äldre person på ett äldreboende kanske träffar minst 10 olika personal på en tvådagarsperiod, personer som inte kan undvika att komma väldigt nära när de hjälper till med nödvändiga saker som påklädning, toalettbesök och tvättning.

Viktigast är antagligen att se till att personalen har skyddsutrustning och att man vet hur man använder den.

Detta är ingen kritik mot personalen, men utan skyddsutrustning och ordentliga direktiv under våren var det svårt att hålla smittan borta. Anhöriga har ju möjlighet att hålla avstånd och de flesta kanske inte kommer på besök mer än 1-2 gånger i veckan.
En annan sak är att jämnåriga besökare, ofta i 80-årsåldern, kanske inte är de mest sannolika smittspridarna (om de inte har hemtjänst). Dessutom är många på äldreboenden gamla och sköra, och kanske inte har så lång tid kvar. Då kanske man är beredd att ta risken att träffa sina nära anhöriga.
Att hålla smittan borta från äldrevården är en nyckelfråga för att hålla nere dödstalen. Viktigast är antagligen att se till att personalen har skyddsutrustning och att man vet hur man använder den.
För att få detta att fungera borde man anställa hygiensköterskor som regelbundet kan repetera information om hur man använder skyddsutrustning och kan följa upp att den används på ett riktigt sätt.

Provtagning på boende och personal

Frekvent provtagning för covid-19 både på boende och personal är också viktigt. Genomtänkt schemaläggning skulle kunna göra att de boende träffar så få personer som möjligt och att personalen träffar så få boende som möjligt, och att inte för många trängs i omklädningsrum och kafferum eller på resor fram och tillbaka från jobbet.
Sedan är det förstås viktigt att inte personal går mellan smittade och friska och att inte vikarier skickas mellan olika äldreboenden, speciellt om smitta finns på ett ställe. Alla de här reglerna är också viktiga för att undvika att personalen blir smittad. Förhoppningsvis är många av dessa åtgärder redan införda på många ställen.

Träffas utomhus

Den ökade smittspridningen innebär också att besökare bör vara försiktiga och kloka.
Var inte fler än två personer, håll avstånd, undvik kontakt med andra boende, tvätta händerna innan besöket, använd handsprit innan ni går in, träffas gärna utomhus och ta en promenad, gör absolut inte besök om ni har minsta symtom och använd skyddsutrustning om boendet rekommenderar det.
Med detta sagt, de nya mer strikta regionala råden som gäller alla säger att man om möjligt ska undvika att träffa personer man inte bor med. Alltså bör man ändå minska sina besök i den akuta situation som nu råder och ha en dialog med boendet där ens anhörige bor.

Ingmar Skoog
Publicerad 2020-12-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas