Arv till barnen
Foto Colourbox
Ekonomi & juridik | Juristen

Arv till barnen

Publicerad 2014-03-25

Fråga: Jag vet att gifta makar med gemensamma barn och utan enskild egendom ärver varandra och att barnen får ut sitt arv först efter båda föräldrarnas död. Kan man genom testamente från endera maken ändra på detta så barnen får ut den först avlidna makens giftorätt redan vid den först avlidna förälderns frånfälle? Kräver detta i så fall ett gemensamt beslut av föräldrarna?
SPF- medlem

Svar: En av makarna kan upprätta ett eget testamente. Den andra maken behöver inte godkänna testamentet och behöver inte ens vara informerad.
Birgitta W Sabelström

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas