Ekonomi & juridik | Bostadsförsäljning

Bostaden är såld – Hur gör vi med vinsten?

Ylva Yngveson
Publicerad 2018-02-22

Det sägs ofta att man måste förbättra situationen för pensionärer med låg inkomst. Det borde ju gå att som äldre leva anständigt i Sverige. Att ändra i pensionssystemet hjälper inte alltid dagens pensionärer eller dem som snart ska gå i pension. De åtgärder som regeringen brukar ta till är sänkt skatt och höjt bostadstillägg. Pensionsgruppen, med representanter från de flesta partierna, är nu också överens om att bättra på grundskyddet. Varje sådan åtgärd leder till att pensionssystemet blir alltmer utjämnande. Efter skatt och bostadstillägg är skillnaden liten mellan den med hög allmän pension och den med låg.

Drivkraften att öka på sina inkomster för att få högre allmän pension är därmed inte så stor. Även om en högre lön ger högre tjänstepension och mer att leva av under tiden kan jag undra över varför vi har byggt ett så komplicerat system när det ger så liten utdelning.
Bostadstillägg är till god hjälp för många pensionärer. En fråga som kommit från er läsare är hur man ska göra om man säljer sin bostad och får en vinst. Den påverkar ju bostadstillägget (BTP). Vid köp av ny bostad, ska man då begära uppskov eller betala skatten? Vad gäller och hur göra?

Exempel: En bostad säljs med en vinst på 1,2 miljoner kronor. Skatten blir 264 000 kronor. Är priset på nya bostaden lika högt som på den sålda, går det att få uppskov med skatt på hela vinsten. Då kommer vinsten inte att minska BTP. Men uppskov kostar. Det är som att man lånar av staten till en ränta på 3,25 procent. Per månad blir kostnaden i detta exempel 500 kronor. Det är en skatt, inte avdragsgill och får inte räknas in i bostadskostnaden. Samtidigt är det inte troligt att man kan få ett banklån, eftersom inkomsten är så pass låg. Det är ju främst återbetalningsförmågan som styr möjligheten att få lån.

Tips

 • Kostnaden för uppskov kommer som kvarskatt. Man kan söka jämkning av preliminär skatt för att betala mer i månatlig skatt och slippa den större kvarskatten året efter.
 • Provräkna BTP på Pensionsmyndighetens hemsida.
 • Om försäljningen gett pengar över kan den ökade förmögenheten påverka BTP. Betala in kvarskatten före årsskiftet så blir tillgångarna vid årets slut mindre. En skatteskuld får nämligen inte räknas av.

Regler

 • Skatten på vinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.
 • Vinst, som ska skattas för, påverkar BTP under 12 månader.
 • Det finns vissa grundvillkor som måste uppfyllas för att överhuvudtaget få uppskov.
 • Uppskov med hela vinsten kan beviljas om priset på nya bostaden är lika högt eller högre än på den gamla.
 • Om priset på nya bostaden är lägre beräknas uppskovet utifrån hur mycket lägre priset är som andel av priset på bostaden som sålts.
 • Uppskovsbelopp minskar vinsten och påverkan på BTP.
 • Årlig skatt på uppskov betalas från året efter att försäljningen deklarerats.
  Skatt på uppskovsbelopp utgör 0,501 procent på uppskovsbeloppet, det vill säga på vinsten. (Exempel: Vinst 1 miljon kr ger kapitalinkomst 16 700 kr. Skatten är 30 procent. 0,3% x16 700 = 5 010 kr.) Den får inte räknas in i bostadskostnaden.
Dölj faktaruta

Ett uppskov med hela vinsten innebär alltså att man kan behålla BTP, men till priset av en årlig kostnad, som debiteras via slutskattsedeln varje år. Just nu finns inget tak för uppskov så kostnaden kan bli hög. Vad BTP blir för den nya bostaden beror förstås på kostnaden för den. Ett uppskov innebär också att man inte ska betala in skatten nu. Det här kan vara en lösning för många.
Om man inte kan få uppskov eller uppskov bara med en del av vinsten blir det annorlunda. Det som blir över av försäljningen behöver man för att betala in skatt och för att parera den sänkta eller uteblivna BTPn.

Pensionsmyndigheten tar hänsyn till vinsten i samband med deklarationen. Månaden efter beslut om slutlig skatt ska BTP räknas om. Först efter nästa års beslut om slutlig skatt, ett år senare, kan en höjning göras. Om BTP dragits in helt är det först då man kan ansöka på nytt, då vinsten inte längre finns som inkomst av kapital. Det finns dock en övergångsregel som kan ha betydelse för den som sålde bostad under 2016.

 

Ylva Yngveson
Publicerad 2018-02-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas