Det finns lindring och bot vid nervsmärta
Bild: Colourbox
Krönikor

Det finns lindring och bot vid nervsmärta

Nervsmärta uppstår på grund av en skada i hjärnan eller nerverna. Men det finns en stor arsenal av verktyg att arbeta med, menar Seniorens expert Björn Bragee.

Björn Bragée
Publicerad 2024-06-17

Rosor i ett sprucket kärl är ändå alltid rosor, underbara. Såvida det inte handlar om bält-ros! Det är ett tillstånd som börjar som en jobbig herpesinfektion i nervtrådarna, med utslag och blåsor just där nerven slutar. Inte sällan blir utslagen som ett rodnat bälte på ena eller andra sidan av magen.

Ros är ju det gamla ordet för inflammation, röd och rosig. Därav beteckningen för det akuta skedet av bältros. För de sena konsekvenserna som särskilt äldre drabbas av blir diagnosen ”postherpetisk smärta”.

För när de flesta av våra yngre kompisar kan rida ut infektionen med antivirala medel och smärtstillande får mer än var femte 80 åring kvarstående nervsmärta i området. Då hjälper inga virusdämpande mediciner eller Alvedon längre. Andra tag krävs.

Den ofta stickande eller utstrålande nervsmärtan är god anledning att tidigt söka din doktor.

Nervsmärta uppstår på grund av en skada i hjärnan eller nerverna och kan kännas längs nervbanans väg. Det kan till exempel uppstå efter en oavsiktlig avskärning under en operation, efter trycket från ett diskbråck eller efter en infektion. Diagnosen kan vara knepig att fastställa då värken kan likna artros, muskelvärk eller djup infektion. Men tre tecken avslöjar den ”perifera neuropatiska smärtan”.

  • Smärtan finns avgränsat i ett nervområde.
  • Vi förstår hur skadan uppstod.
  • Känselstörningar som domningar eller beröringsömhet i området.

Varma bad och fysioterapi blir ofta mer plågsamt än hjälpsamt. Och tyvärr fungerar inte vanliga smärtstillande så bra. När de receptfria inte ger effekt ger detta en ledtråd – de brukar ju fungera hyggligt. Den ofta stickande eller utstrålande nervsmärtan är god anledning att tidigt söka din doktor.
Han eller hon låter dig förmodligen testa antidepressiva eller antiepileptiska medel, vilka har den goda bi-effekten att minska nervledningsförmågan och därmed signalerna till hjärnan från nervskadan. Men trots att det kan vara frestande är det klokt att avstå från starka smärtstillande eftersom man kan utveckla ett beroende. Förstoppning och trötthet är också vanligt vid morfinliknande läkemedel.

Är vården mer framåtlutad, som det heter idag, får du kanske pröva el-stimulering med en TENS-apparat, eller bedövande salvor. Men nervsmärta har en tendens att bli långvarig och svårbotad och till slut blir det ändå ofta en smärtmottagning som får ta över. Så vad gör vi inom det smärtlindrande skrået?

Diagnosen är det viktigaste och det görs med känselundersökning och komplettering av tidigare utredning. Vi justerar läkemedlen och kan ge nervblockader eller mer avancerade nervstimuleringar. Det finns en stor arsenal av verktyg vi kan arbeta med. Och helhetssyn med gott omhändertagande är den givna utgångspunkten, under vår gemensamma uråldriga devis ”Stundom bota, ofta lindra, alltid trösta”.

Björn Bragee är Seniorens expert på seniorhälsa.
Han är läkare och specialiserad på smärta.

Månadens fråga

Vad gör man vid diabetes-polyneuropati?
/Barbro, SPF-medlem

Björn svarar:

Polyneuropati är en hel grupp av tillstånd där orsaken avgör behandling. Diabetes är en vanlig bakgrund. Ofta börjar det med domning i fötter som kan utvecklas under årens gång med brännande nervvärk och ont vid beröring. Du bör få läkarhjälp för din diabetes på bästa sätt och utesluta andra orsaker. Att fortsätta vara aktiv är grundläggande. Som alltid vid nervsmärta kan man pröva antidepressiva och antiepileptiska läkemedel. I smärtvården har vi fler alternativ, som omslag med extremt stark pepparsalva vilket kan hjälpa i månader. Och glöm inte fotvård!

Dölj faktaruta

 

Björn Bragée
Publicerad 2024-06-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas