Dr Google finns alltid till hands
Hälsa | Leva & uppleva | Husläkaren om internet

Dr Google finns alltid till hands

Magnus Eriksson
Publicerad 2016-05-10

Kära läsare. Det är många brevfrågor som kommer till mig som ”husläkare” i Senioren. Era brev läser jag med stort intresse och samlar dem för att ha som utgångspunkt för kommande  artiklar, där jag kan ta upp dessa problem mer generellt.
Bekymret för mig är att jag inte kan svara er individuellt. Det är centralt för en husläkare att känna sin patient, att ta ansvar och kunna följa upp hur det går. Men ni får gärna fortsätta att skriva – om ni kan ha fördragsamhet med att jag inte svarar er personligen.
Med tanke på alla funderingar som ni och även andra uttrycker vill jag i detta sammanhang slå ett slag för Internet – vår tids läkarbok som ständigt uppdateras.

Ofta får man frågan vad vi doktorer anser om att patienten själv söker på nätet. Det är bra även om det finns vissa risker. Den som har mycket oro stundtals kan läsa in alla svåra sjukdomar även i banala besvär.
Många patienter som jag mött har skaffat sig information före besöket och stundtals kan de vara mycket pålästa om sina besvär och sin sjukdom, vilket är både spännande och lärorikt. Som när en äldre kvinna kom  och sa: »Jag tror jag har Addisons sjukdom«. Ja, den hade jag aldrig träffat på men efter en utredning visade det sig att hon hade alldeles rätt. Ingen doktor kan allt, och vi doktorer använder ofta Internet för att uppdatera våra kunskaper.
Idag är det inte heller ovanligt att patienter efter sökningar på nätet kommer in och beställer olika undersökningar och behandlingar.

Jag har lunginflammation och ska ha penicillin.

Då kan man som doktor ibland sätta i halsen och det går väl inte alltid som beställaren tänkt. Ibland ställer jag en motfråga. »Det var intressant – hur hade du tänkt då«?

Här kommer mina förslag på som jag upplever det bra sidor för information och råd om sjukdomar och behandling.

  • 1177 Vårdguiden. Vänder sig till allmänheten/patienter. Lättbegriplig och innehåller mycket om sjukdomar men även vanliga frågeställningar som vaccination, influensa, mm. Du kan dessutom skicka in dina frågor till dem.
  • Viss.nu – vänder sig i första hand till läkare men här finns mycket bra information om specifika sjukdomar, deras symptom och behandling.
  • Internetmedicin.se
  • Netdoktor.se
  • Praktisk Medicin.se – liknar Viss.nu

Dessutom har ett flertal sjukdomar speciella intressegrupper man kan söka efter.

Sedan finns det tusentals sidor som drivs av olika intresseorganisationer, företag och privatpersoner. Dessa kan jag inte generellt rekommendera. Jag anser även att man ska vara försiktig med många tidningars rubrikfriande uppslag om »nya« rön. De är sällan nya utan bara ett sätt att fånga köpare.

  • Internetpsykiatri.se  är en bra sida för den som inte mår psykiskt bra. Där kan man få råd och även bra förslag på självhjälp, till exempel vid ångest, nedstämdhet, sömnproblem och orolig mage.

Skulle du i ditt sökande få ångest av allt du träffar på om sjukdomar finns en sida om hälsoångest. Vissa av oss har en överdriven oro för sjukdomar som inte står i relation till de aktuella besvären eller sjukdomen.
En annan svårighet med information på »nätet« kan ibland vara att hemsidorna utgår från medicinska termer. Sök då på Google eller annan sökmotor på dina symptom så hittar du ofta synonymer mellan svenska benämningar på sjukdomar och besvär och den medicinska motsvarigheten.

Sist men inte minst möjligen ett råd. Om du kommer till doktorn påläst och vet allt om dina besvär så kan du börja lite försynt. Många av oss doktorer har en tendens att sparka bakut när patienterna tror sig veta bäst. Dessutom kan det vara så, att du trots allt du läst, kan ha missuppfattat något. Det vi doktorer ska ha är erfarenhet och kunskap att skilja olika sjukdomar åt, och att känna till vilka behandlingar som kan vara aktuella.
Härmed inte sagt att ni som mår bra ska leta sjukdomar på nätet. Då kan man alltid hitta någon sjukdom som stämmer in på den friskaste människa.
Betänk istället att de som tror sig vara friska lever längre jämfört med människor som tror sig vara sjuka.

Magnus Eriksson

 

Magnus Eriksson
Publicerad 2016-05-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas