Enskild egendom – ett sätt att rädda pensionen
Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.
Ekonomi | Ekonomi & Pension | annika om pengar

Enskild egendom – ett sätt att rädda pensionen

Det finns många anledningar att du som förälder ska göra ditt arv till enskild egendom. Om du till exempel har en dotter som riskerar att få låg pension kan hon då få en summa som kan bli ett eget tillskott till pensionen oavsett om hon skiljer sig eller inte. Läs Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzers krönika nedan.

Annika Creutzer
Publicerad 2022-08-30

Kvinnors låga pensioner är en ständigt återkommande fråga. Du som är förälder kan sitta på en del av lösningen.
Under åren har jag föreläst och träffat många kvinnor i yrkesverksam ålder som vet att de kommer att få låga pensioner. De har arbetat deltid under många år och tagit största ansvaret för hem och familj. Dessutom kanske de arbetar i ett låglöneyrke och i ett yrke med stor risk för arbetsskador.
Om de är runt 30-40 år brukar jag föreslå att, om det finns en make, kanske han kan föra över sin premiepension eller på ett annat sätt kompensera henne. Det kanske är hennes deltid som gjort det möjligt för honom att arbeta ihop en bra pension.

Tyvärr brukar kvinnan svara att det samtalet är för svårt att ta. Risken att verka självisk och girig är en anledning. En annan är att det kan tas som tecken på att de inte ska leva tillsammans livet ut. (Men då tänker de inte på att om det blir döden som skiljer dem åt riskerar hon att statistiskt överleva honom med sju-åtta år. Det är framför allt då hennes låga pension blir högst påtaglig.)
Mitt nästa förslag blir då att föreslå ett samtal med föräldrarna och det brukar falla i bättre jord. Föräldrarna har möjlighet att genom sina testamenten göra arvet till enskild egendom. Oavsett om dottern skiljer sig eller inte kan hon få en summa som kan bli ett eget tillskott till den låga pensionen.

Många äldre tycker ofta att de inte behöver testamente om det bara är de gemensamma barnen som ska ärva. Men för att skydda och stötta sina barn kan det vara bra med ett testamente som gör arvet till enskild egendom. Det finns många bra mallar på nätet men jag rekommenderar att ta hjälp av en familjejurist för att få det rätt. Juristen kan också förklara hur arvtagaren bör agera för att arvet ska behålla status som enskild egendom. Det viktigaste är att pengar inte sätts in på gemensamma konton eller går till gemensamma köp utan att det dokumenteras hur stor del som tillhör den enskilda egendomen.

Det finns givetvis många andra anledningar då det kan vara bra att göra arvet till enskild egendom. För några år sedan gjorde Hjärnfonden en undersökning som visade att nära sju av tio svenskar över 50 år uppger att de inte har upprättat ett testamente. Mer än var tionde över 50 år tycker det är för tidigt att tänka på det.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Månadens fråga – Flytt utomlands = noll garantipension

Vid årsskiftet kommer jag att förlora min garantipension från Sverige. Trots att jag bott och arbetat större delen av mitt vuxna liv i Sverige dras den in för att jag flyttat hem till Finland. Vad ska jag göra?/Tove
annika svarar: Vid årsskiftet förlorar drygt 40 000 personer som är skrivna i andra länder rätten till den svenska garantipensionen de hittills har haft. Förklaringen är en EU-dom som slår fast att garantipension är en minimiförmån som bara kan betalas ut i Sverige, på samma sätt som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Nu får istället var och en ansöka om garantipension i det land de är skrivna i.
Du kan alltså ansöka om garantipension i Finland. Den garanterar en minimipension på ungefär 855 euro/månad. Full garantipension får du om du inte har några andra pensioner. Alla dina övriga pensioner från Finland och Sverige minskar garantipensionen. Du ansöker hos FPA, elektroniskt på MittFPA på fpa.fi. Du kan också ringa på 020-692 222.

Dölj faktaruta

Garantipension
500 000 kvinnor och 160 000 män fick i juli 2022 garantipension. Men de allra flesta får bara garantipensionen som en utfyllnad till inkomstpensionen. Medelbeloppet som betalades ut var 1 654 kronor för kvinnor och 1 870 kronor för män.
Full garantipension var i juli 8 779 kronor för ensamstående och 7 853 kronor för gift. Den 1 augusti i år höjdes beloppen till 9 781 kronor respektive 8 855 kronor.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2022-08-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas