Finns bättre hjälp än viagra?
Foto: Colourbox
Hälsa

Finns bättre hjälp än viagra?

Publicerad 2013-02-09

Fråga: Vi är ett äldre gift par, 75 och 78 år. På senare år har min make fått problem med att få en styv penis vid samlag. Av vår hus-läkare har han fått Viagra och tar 2 stycken före planerat samlag. Trots det hjälper inte medicineringen särskilt bra. Tidigare hade han inga problem, men han har alltid haft svårt att kontrollera utlösningen. Den har för det mesta kommit ganska snabbt tyvärr. Han har också svårt att veta om han fått utlösning eller inte. Vi vill så gärna att det ska fungera. Finns någon ytterligare hjälp att få? Kan det vara någon bakomliggande sjukdom eller psykologiskt? Ska min make be att få en remiss till en urolog? Kanske blir det problematiskt med samlag när man är till åren kommen?
UNDRANDE MAKA

Svar: Med stigande ålder sker förändringar, både hos kvinnor och män, som påverkar sexuallivet. Studier visar att cirka 70 procent av 70-åriga män har svårt att få erektion eller att behålla erektionen. De vanligaste medicinska orsakerna till erektil dysfunktion, det vill säga svårighet att få och/eller behålla ståndet, anses vara diabetes, kärlsjukdomar och nervskador. Om man lägger samman diabetes och kärlsjukdomar blir de vanligaste orsakerna till problemet skador i blodkärlen. En annan orsak kan vara läkemedelspåverkan. För att kunna få och behålla erektion krävs att blodkärlen är någorlunda friska för att penis svällkroppar ska kunna fyllas med blod och att ventilen är tät för att behålla svällkropparna blodfyllda.
Sjunkande nivåer av testosteron kan påverka den sexuella lusten. Hos en del äldre män kan man konstatera låga testosteronhalter medan andra har normala halter. En del av förändringen med sjunkande testosteronnivåer kan hänföras till åldern, men det mesta hänger samman med kroniska sjukdomar.
Du skriver också att din make har svårt att veta om han fått utlösning eller inte. Kan det vara så att han får en bakåtgående utlösning som hamnar i urinblåsan? Med åren minskar också både pumpkraften och mängden av sädesvätska. Det kan göra det svårare att känna utlösningen.
Av er husläkare har din make fått Viagra, men du skriver att medicineringen inte fungerar särskilt bra. Vad som är viktigt att komma ihåg är att läkemedlet inte fungerar »av sig själv«.
Det som alltid behövs är känslor som lust och upphetsning. Lusten kan påverkas positivt av synintryck, beröring, stimulering, dofter och fantasier. Lusten kan också påverkas i negativ riktning av tankar som »tänk om det misslyckas även denna gång« och »om det inte fungerar ens med Viagra då ger jag upp«. Den psykologiska pressen kan bli ett hinder för lust och erektion. Misslyckanden, skuldkänslor och besvikelser kan drabba båda i förhållandet. Viagra har en begränsad verkningstid som kan göra att mannen/paret känner tidspress. Det finns andra preparat, som Cialis, som verkar under längre tid och ger ett större handlingsutrymme.
Som du ser kan det finnas flera bakomliggande orsaker till problemet erektionssvårigheter. Ofta samverkar fysiska och psykologiska faktorer.
För att minska eller komma ur de eventuella negativa känslorna kan ett sätt vara att du får din tillfredställelse med hjälp av annan stimulering än penis, till exempel handen eller en vibrator.
En urolog kan utreda problemet för att utesluta eventuella medicinska orsaker.
Vi tror det är viktigt att ni tillsammans hittar nya sätt att stimulera varandra sexuellt, och uppnår tillfredsställelse på andra sätt än genom vaginala samlag.
Christina och Marianne

TIPS
Hitta nya sätt att stimulera, för att uppnå sexuell tillfredsställelse.
Remiss till urolog för eventuell utredning.
En erektionsring kan hjälpa mannen att behålla ståndet. De finns att köpa på apotek.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas