Halvsyskons arvsrätt
Foto Colourbox
Ekonomi & juridik | Juristen

Halvsyskons arvsrätt

Publicerad 2014-03-25

Fråga: För några år sedan fick jag veta att jag har två yngre halvsyskon. Själv är jag pensionär men har ännu inte skrivit något testamente. Jag är ensam kvar av en syskonskara på fyra. Jag har tre syskonbarn och sju syskonbarnbarn. Mina föräldrar skildes redan på 1940-talet. Min far och halvbrödernas mor var aldrig gifta.
Kommer mina halvsyskon att få ärva mig? Kan jag genom testamente förhindra detta? Jag skulle gärna skänka eventuell kvarlåtenskap till behövande istället.
Hade det hjälpt om halvsyskonen inte vetat om min existens?
SPF-veteran

Svar: Om dina föräldrar inte är i livet och du inte heller har några egna barn är det dina syskon och halvsyskon som ärver dig. I dina helsyskons ställe ärver deras barn, det vill säga dina syskonbarn.
När du dör kommer arvet delas i två lika stora delar varav dina syskonbarn ärver den ena delen och den andra delen delas mellan dina syskonbarn och dina halvsyskon på så sätt att 3/5 av denna del tillfaller dina syskonbarn och 2/5 tillfaller dina halvsyskon. Det innebär att enligt lag kommer då dina halvsyskon att ärva 1/10 var av din totala kvarlåtenskap.
Det finns inget som hindrar att du genom testamente förordnar att kvarlåtenskapen ska fördelas på något annat sätt eller att du testamenterar hela kvarlåtenskapen till behövande.
Birgitta W Sabelström

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas