Hur fördelas tillgångarna?
Vem ärver? Foto: Colourbox
Ekonomi & juridik | Juristen

Hur fördelas tillgångarna?

Publicerad 2015-01-19

Fråga: Jag skulle önska svar i detta ärende? Ett gift par. Inga gemensamma barn men två särkullsbarn vardera. Inget testamente. Ena maken avlider. Hur fördelas tillgångarna och giftorätt?
Nyfiken

Svar: När ena maken avlider ska bodelning först göras mellan makarna. I bodelningen läggs båda makarnas giftorättsgods samman efter avdrag av vardera makes skulder och sedan likadelas. Giftorättsgods är all egendom som makarna äger med undantag för enskild egendom och personlig egendom.
Den egendom som efterlevande maken erhåller på grund av giftorätt får givetvis denne behålla. Då inget testamente finns fördelas all egendom som tillhör den avlidna maken (såväl giftorätt som enskild egendom) mellan den avlidna makens arvingar enligt lag. Det innebär att den avlidna makens barn ärver all den avlidnas egendom.
Birgitta W Sabelström

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas