Ekonomi & Pension | Ylva om pengar

Hur påverkas pensionerna av pandemin?

Det råder osäkerhet kring både pensionstillägg och börsens utveckling. Ekonomiexpert Ylva Yngvesson går igenom läget.

Ylva Yngveson
Publicerad 2020-07-16

Ett avstannat samhälle innebär att värdet på våra pensioner påverkas. Det som är garantipension inom allmänna pensionen påverkas till viss del av samhällsekonomin. Utbetalningen till 2021 ska ju förändras utifrån inflationen, men den är nu så låg att den till och med kan medföra en sänkning.

Inkomst- och tilläggspensionen förändras med följsamhetsindex som bygger på inkomstutvecklingen. Pensionsmyndighetens prognos i maj visar att den pensionen kan sänkas med 1,5 procent. Har man också garantipension och / eller bostadstillägg kan de till viss del eller helt kompensera för en sådan sänkning.

För dem som har en inkomstgrundad allmän pension på mellan 9 000 och 17 000 kr har Pensionsgruppen kommit överens om ett tillägg, med som mest 600 kr i månaden, från september 2021. Beslut är inte taget än.

Det kan vara värt att invänta en börsuppgång

För premiepensionen flaggar Pensionsmyndigheten upp en varning om man tänkt börja ta ut den snart och då byta till traditionell försäkring. Det kan vara värt att invänta en börsuppgång och avvakta med att börja ta ut premiepension i just den formen.

Förmånsbestämda tjänstepensioner och premiebestämda tjänstepensioner placerade i traditionella försäkringar får lägre avkastning, men utbetalningarna blir inte självklart lägre.

Pensioner som är placerade på aktiemarknaden kommer sannolikt att bli lägre till nästa år. Skulle kapitalet ha varit 300 000 kr i början av 2020, utbetalningar skett löpande och värdet fallit med 20 procent betyder det för den som har 10 års utbetalningar kvar att de sjunker med 4-500 kr i månaden före skatt nästa år. En del pensionsutbetalningar justeras löpande redan idag.

Hur börserna utvecklas på helåret vet vi dock inte nu. Att flytta om placeringar när värdena minskat stort kan vara mindre klokt. Det är lätt att missa en uppgång. Däremot är det lämpligt att se över de fonder eller aktier man har placerat i och se om något ändå behöver ändras.

 

Läs mer på blogg.minpension.se och ap7.se/blogg/

Ylva Yngveson
Publicerad 2020-07-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas