Mamma har blivit aggressiv
Foto Colourbox
Hälsa | Experten svarar

Mamma har blivit aggressiv

Publicerad 2014-04-28

Fråga: Min mamma har haft Alzheimers sjukdom i över tio års tid. Hon bor i ett demensboende sedan fem år tillbaka. Hon har trivts bra där ända tills för ungefär ett halvår sedan. Nu behöver hon hjälp med nästan alla dagliga aktiviteter, inte minst hygienen. Hon har dessutom blivit aggressiv, hon värjer sig till exempel när hon ska duschas, då hon också ofta ropar och slår mot personalen. Hon vill helst vara ifred och blir arg och orolig när personalen eller jag försöker hjälpa henne. Det känns inte alls bra och mina besök på boendet blir inte trevliga. Vad är det som har hänt? Går det över, kan man behandla det, och hur ska jag bete mig mot mamma?

Svar: Hej, Din mamma har med största sannolikhet fått en typ av symtom som man kallar BPSD – Beteendemässiga och Psykiatriska Symtom vid Demens. Allvarliga beteendemässiga och psykiska symtom vid demens finns hos en stor del av dem som drabbas. Minst 10 procent av alla patienter på sjukhem har BPSD-symtom och risken att få sådana någon gång under sjukdomens förlopp är över 50 procent.  BPSD förekommer vid alla former av demens men ser lite olika ut beroende på vilken demenssjukdom som personen har.
Emotionella symtom dominerar ofta i början av Alzheimers sjukdom. När demenssjukdomen fortskrider tillkommer ofta symtom som hallucinationer och svårigheter att förstå innebörden i saker och ting. Symtom som vandringsbenägenhet, rastlöshet, hallucinationer och depressivitet är vanligast vid måttligt avancerad demens. Allvarliga beteendesymtom som rop och skrik, motsträvighet och aggressivitet kommer ofta först sent i sjukdomen.
Kunskap om demenssjukdomar hos personalen och ett medmänskligt bemötande är A och O för att lyckas klara av dessa BPSD-symtom. Ibland måste man ändå ta till läkemedel när inget annat hjälper, men då ska låga doser och kontroll av medicinens verkningar och biverkningar göras inom ett par veckor.
Jag hoppas att du nu förstår lite bättre vad som hänt med din mamma och att det underlättar dina besök på boendet. Du har också en viktig roll i att hjälpa personalen förstå varför din mamma reagerar som hon gör. Du är ju den som känner henne bäst.

Gösta Bucht

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas