Mäns högre löner ger pension till kvinnor
Bild: Colourbox
Ekonomi | Krönikor

Mäns högre löner ger pension till kvinnor

En väninna ställde frågan om det inte går att jämna ut pensionerna mellan män och kvinnor. Mitt svar var att det redan sker.

Annika Creutzer
Publicerad 2024-06-17

En väninna och jag kom att prata om den stora skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner. Hon ställde frågan om det inte går att jämna ut pensionerna mellan män och kvinnor genom skatter eller liknande. Mitt svar var att det sker redan. Faktum är att många miljarder av pensionspengar går från i huvudsak män till i huvudsak kvinnor. Och så fick jag förklara för väninnan hur det går till.

I vårt pensionssystem tjänar vi till vår allmänna pension genom att arbeta. Vi får pensionsrätter baserat på våra arbetsinkomster och pensionsrätter blir till utbetalda pensioner. En mindre del fonderas också i vårt premiepensionssystem. Det finns ett tak för hur mycket inkomst som ger allmän pension. Taket ligger i år på 614 500 kronor. Över taket ges ingen pension men det dras en pensionsavgift. 

I min jämförelse är alla siffror från 2022 och då betalades det in pensionsavgifter över taket på totalt 23 miljarder. I praktiken är det en skatt som går direkt till statskassan.

De löntagare som hade inkomst över taket var till 66 procent män, av kapitalet som betalades in stod männen för 73 procent av beloppet.
Pensionsavgiften på 23 miljarder kan användas till vad som helst. Men vi kan titta på vilka pensionsutgifter som betalas från statskassan. Främst är det garantipensionerna och 2022 betalades det ut totalt 17 miljarder. Av dem som får garantipension är 74 procent kvinnor och 26 procent män.

Bostadstillägget för pensionärer är en annan utgift på 12 miljarder. Fördelningen kvinnor – män är ungefär densamma som för garantipensionen: 72 procent kvinnor och 28 procent män får detta stöd.

Om det sker i för stor eller för liten utsträckning är politik och den debatten får andra ha.

Änkepensionen är en tredje post på 8 miljarder. Den minskar för varje år eftersom änkepensionen fasas ut (bland annat krävs att äktenskapet ingicks senast 1990).
Den fjärde posten, äldreförsörjningsstödet är jämnare fördelat, 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Slutligen har vi stödet som kom i september 2021, inkomstpensionstillägget på totalt 6 miljarder. Av detta stöd går 4 miljarder till kvinnor och
2 miljarder till män.

Vid sidan av den allmänna pensionen (inkomstpensionen och premiepensionen) förs alltså stora belopp från i huvudsak män till i huvudsak kvinnor. Det är helt enkelt en del av det skattesystem vi har och den välfärdspolitik det finns en grundläggande enighet om.

I en välfärdsstat finns ett fördelningssystem som syftar till att jämna ut skillnaderna och stötta dem som behöver, en del betalar mer i skatt och andra får mer stöd från samhället. Jag gör ingen egen bedömning av detta utan tycker bara det är intressant att veta vilka belopp vi pratar om. Om det sker i för stor eller för liten utsträckning är politik och den debatten får andra ha. Det var jag och min väninna överens om.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Månadens fråga

Min tik har fått sex valpar och dessa valpar har jag nu sålt till lika många familjer. Har tagit 14 000 kronor per valp för de är fina, renrasiga hundar med bra stamtavla. Måste jag deklarera denna inkomst? Det är första gången min tik får valpar och jag har inte tillstånd som kennel.
/Arthur

Annika svarar:

Ja, det är lämpligt eftersom dessa sex affärer kan betraktas som en beskattningsbar verksamhet. Mitt förslag är att du deklarerar hobbyinkomst på blankett T2 (SKV2051). Då kan du också dra av för kostnader, både inkomståret och tidigare år. Underskott tidigare år kan kvittas mot överskott.
För att räknas som hobby ska det vara något du gör på din fritid och du har alltså en annan huvudsaklig inkomst/pension. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2024-06-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas