Relationer

Min man vill bara vara hemma

Publicerad 2013-06-27

Jag vill så gärna ut och resa men min man vill bara vara hemma, fixa med huset och se på tv. Helst ska jag sitta och titta tillsammans med honom. Det här var inget problem när jag jobbade och hade ett eget liv som stimulerade mig, men nu blir jag uttråkad. Så här vill jag inte ha det. Hur kan jag få min man med på nya saker? Hur ska jag göra?

Lisbeth

Hej Lisbeth!
Du är långt ifrån ensam om att upptäcka att när man efter alla år i arbetslivet äntligen får tid för att göra saker tillsammans så visar det sig att man har olika behov och vill göra olika saker i den nya livsfasen.

Ni har under årens lopp mognat och förändrats i olika riktningar, beroende på era personligheter och det som hänt i livet. Inte minst präglas vi av arbetslivets krav och förväntningar. Ni har lärt känna olika människor på var sitt håll och levt – vid sidan om det gemensamma familjelivet – ganska olika liv.

Det är också så att många av oss mer eller mindre medvetet väljer att ta fram tidigare dolda sidor av personligheten. Du har kanske själv upptäckt att du inte längre har så mycket gemensamt med vissa gamla vänner. Du upplever kanske att personer i din omgivning som du lärt känna som mycket sällskapliga helt plötsligt drar sig undan, blir sparsmakade i sitt umgänge och väljer andra intressen. Men du har kanske inte förrän nu lagt märke till att även din man förändrats? Det är lätt att bli lite hemmablind och inte se det som händer framför ögonen på en.
Det kan bli en plötslig smärtsam insikt att partnern är en annan än den du känner – eller trodde dig känna väl. Så hur förhåller man sig till det?

I ditt fall handlar det om en typisk intressekonflikt. Sådana kännetecknas av att det inte finns rätt eller fel utan man har helt enkelt olika intressen.  Du kommer inte vidare genom att träta om vems intressen som är viktigare eller övertala din man. Ni tänker och vill olika helt enkelt och gör klokast i att respektera detta.  Gå inte i konfrontation även om det faktiskt är en konflikt – det är hanteringen av er intressekonflikt som kan leda framåt och det går att hitta nya vägar.

Intressekonflikter löses bäst genom överenskommelser baserade på ömsesidig respekt. Sådana samtal har tre »ronder«:
att prata om nuläget, hur har vi det just nu?
att samtala kring vad du respektive ni vill förändra, göra framöver.
att komma fram till hur det ska gå till.

Prova att sätta er ner och lägg upp samtalet så här:
Inled med att prata om det ni fort-farande har gemensamt, som familj, barn, hemmet och sådant ni båda gillar att göra tillsammans. Berätta sedan vad du vill göra, varför det är viktigt för dig, vad du vill med ditt liv, vad du behöver för att må bra. Fråga din partner vad han tycker om att göra. Lyssna noga. Ställ frågor. Be honom berätta om sina tankar kring resandet. I bästa fall kan du kanske väcka hans nyfikenhet. Diskutera möjligheten att ni kan göra en del saker själva på var sitt håll och säg att du kan tänka dig att resa tillsammans med en kompis. Det är sällan bra att vika ned sig så att livet levs utifrån den ena partens villkor. Det föder bitterhet och offermentalitet. Ge i stället varandra utrymme att växa.

Tänk på
Gå inte i konfrontation – ni har bara olika intressen.
Diskutera hur ni båda kan få en bra tid ihop – utan att den andre styr.
Fundera över vad du vill göra för dig själv.

Helga Messel

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas