Möjligt skriva fullmakt för framtiden
Foto Colourbox
Ekonomi & juridik | Ekonomiexperten

Möjligt skriva fullmakt för framtiden

När någon blivit oförmögen att ta hand om sin vardagsekonomi kan en framtidsfullmakt komma väl till pass.

Ylva Yngveson
Publicerad 2017-07-21

Att tänka efter före. Så lätt att säga och så svårt att göra. Speciellt när det gäller sådant vi inte tror ska hända oss. Men när någon i vår närhet drabbas av en stroke eller demens blir det påtagligt hur svårt det är att klara det mest vardagliga som att betala räkningar, godkänna deklarationen eller göra inköp utan hjälp.

Ny lag

Riksdagen har beslutat om en lag som ska underlätta i sådana situationer. Det är utmärkt, även om vi inte sett hur det kommer att fungera i praktiken. Från den första juli i år är det möjligt att skriva en fullmakt som ska gälla i framtiden, en framtidsfullmakt. Den ska träda i kraft först när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter.

Många sköter säkert detta redan idag, men nu kan det också bli lagligt.

Bankfullmakt har brister

För de flesta sambor och makar fungerar en vanlig bankfullmakt bra i vardagen. Det är inte ovanligt att även barn ges sådan fullmakt. Ett problem är att den i princip upphör att gälla den dag man är ur stånd att kunna återkalla den. I praktiken kan den då bli svår att använda.
Ett mer säkert sätt är att äga konton gemensamt, till exempel det konto man betalar räkningar från, och som då disponeras var för sig. Det kan även gälla pensionskontot, men jag rekommenderar att man ändå har varsitt konto för sina personliga utgifter.

Autogiro underlättar

Dessutom underlättar det att betala räkningar via autogiro. Det minskar risken för påminnelser och dröjsmålsavgifter. De betalas på rätt dag och skulle man vara på resa utomlands behöver man inte oroa sig för att missa dem.

Men inför risken att inte själv kunna hantera bankdosan, mobilbanken eller swish kan det krävas ett utökat mandat. Och alla vill inte lämna fullmakter när man är vid full vigör. Då kan en framtidsfullmakt komma väl till pass. Hur ska denna fungera och vad omfattas?

Krävs vittnen

Det finns formkrav, ungefär som för testamente, bland annat två samtidigt närvarande vittnen som vet vad de skriver under och intygar att personen är vid fullt förstånd.
Fullmakten börjar gälla när hälsotillstånd och beslutsoförmåga som finns preciserade har inträtt. Det är fullmaktshavaren som bedömer det och ska informera närmaste familjen och eventuell granskare om att fullmakten ska tas i bruk.

Förtroende och öppenhet

Fullmaktshavaren ska vara en person man har fullt förtroende för. Även en person som kan träda i hans/hennes ställe går att skriva in. Är det barnen som ges framtidsfullmakt kan man skriva att vardagsekonomin kan skötas var för sig, medan större transaktioner ska godkännas gemensamt. Det är klokt att i förväg prata med den som ges fullmakt.

Granskning och redovisning

De ärenden som kan omfattas är de flesta ekonomiska transaktioner, även ansökningar om bidrag, fondplaceringar och försäljning av egendom. Det går att skriva in vad som ska gälla för gåvor och hur stort arvode fullmaktshavaren ska få, samt om man vill ha en person som ska granska förvaltningen. Fullmaktsgivarens närmaste familj och släktingar har ändå rätt att begära redovisning.

Godkännas av banken

Syftet är att minska behovet av god man och förvaltare, och den begränsning det kan innebära. Sedan gäller det att banken godkänner fullmakten. För att den också ska bli praktiskt användbar bör dispositionsrätt läggas upp på kontot eller kontona så att fullmaktshavaren får tillgång till dem via internetbanken.

Blir lagligt

I lagen finns ytterligare en förändring som kan få stor, praktisk betydelse. En anhörig kan bli ställföreträdare när någon blivit oförmögen att ta hand om sin vardagsekonomi. Den anhörige får då behörighet att sköta den. Det gäller i tur och ordning make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Till vardagsekonomin hör sådant som att betala räkningar, göra inköp, betala för vård och olika tjänster, ansöka om bidrag och deklarera. Åtgärderna ska dokumenteras. Många sköter säkert detta redan idag, men nu kan det också bli lagligt.
Två bra förändringar som säkert kommer att underlätta för många framöver.

 

Ylva Yngveson
Publicerad 2017-07-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas